Stärkt konsumenträtt på Europanivå

De senaste åren har vi har tillsammans med konsumentrörelsen i Europa framgångsrikt drivit konsumentperspektivet inom följande områden:

 • Ekodesign (EU:s regler för att göra produkter hållbara, slitstarka och miljövänliga)
 • GDPR (EU:s dataskyddsförordning)
 • Digital Services Act (regler för digitala förmedlingstjänster)
 • Digital Markets Act (regler för digitala plattformstjänster för ökad transparens, konkurrens och integritet
 • Förlängd reklamationsrätt (butiken har bevisbördan vid en reklamation i upp till två år efter köp)
 • Nätneutralitet (all datatrafik behandlas lika)
 • Europeisk grupptalan (möjlighet för konsumenter i EU-länder att väcka grupptalan tillsammans)
 • REACH (kemikaliedirektivet) 
 • Förbud mot särskilt farliga kemikalier i kosmetika
 • Utsatta konsumenter beaktas och lyfts fram i EU:s konsumentagenda

Dessutom har vi tillsammans med Konsumentverket, arbetat för att stärka samarbetet mellan myndigheter och konsumentorganisationer i EU. Ett samarbete som kommer testas under 2023. Detta är särskilt viktigt då många konsumentproblem är gränsöverskridande och företagens hemvist ofta gör att nationella myndigheter har svårt att agera.

Stärkt skydd på nationell nivå

De senaste åren har framgångsrikt drivit konsumentperspektivet inom följande områden:

 • Förlängd reklamationsrätt (butiken har bevisbördan vid en reklamation i upp till två efter köp)
 • Stärkt reseskydd
 • Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
 • Regler mot geoblockering
 • Regler mot fulsälj
 • Resegarantin
 • Överskuldsättning – räntetak för snabblån, hårdare kreditprövning, mm
 • Skydd vid skönhetsbehandlingar
 • Kontanter
 • Konsumtionsbaserade utsläpp
 • Integritetsregler

Bidrag till samhällsdebatten och rättspraxis

Genom våra granskningar, debattinlägg och mediamedverkan har vi bidragit till en bredare debatt och bidragit till rättspraxis i följande frågor de senaste åren: 

 • Svaga rättigheter vid resor ­– tåg och flyg
 • Telefonförsäljning
 • Bankbedrägerier (kopplat till HD-domen 2022)
 • PFAS
 • Privatimport och plattformsansvar
 • Icke-transparenta personanpassade priser
 • Problem med köp i appar och tv-spel
 • Integritetskränkningar i de digitala annonssystemen
 • Vilseledande integritetsinställningar för platsspårning
 • Konsumentutmaningar i sakernas internet (IoT) och inom AI

Medvetenhet hos konsumenter

Vi har skapat större medvetenhet hos konsumenter genom granskningar, rapporter, mediaframträdande vad gäller bland annat konsumenträtt, krympflation, oönskade kemikalier, digitala rättigheter, AI, ekologiska livsmedel, elsäkerhet och mycket mer.

Hör av dig till oss om du vill veta mer!