Årshandlingar

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Årsmötesprotokoll 2023

Våra stadgar

Sveriges Konsumenters stadgar

Vår handlingsplan

Handlingsplan 2020–2023

Miljöpolicy

Sveriges Konsumenters miljöpolicy

Insamlingspolicy

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Sveriges Konsumenters integritetspolicy

Uppförandekod

Sveriges Konsumenters uppförandekod