Årshandlingar

Sveriges Konsumenters verksamhetsberättelse 2023

Annex till verksamhetsberättelsen 2023

Sveriges Konsumentrs årsredovisning 2023

Revisionsberättelse 2023

Protokoll från årsmötet april 2024

 

Tidigare årshandlingar hittar du här >>

Våra stadgar

Sveriges Konsumenters stadgar

Vår handlingsplan

Handlingsplan 2020–2023

Miljöpolicy

Sveriges Konsumenters miljöpolicy

Insamlingspolicy

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Sveriges Konsumenters integritetspolicy

Uppförandekod

Sveriges Konsumenters uppförandekod