1. Du gillar bin, humlor och fjärilar

Jordgubbar, lingon, paprika, tomater och rapsolja. Mycket av det vi äter är beroende av pollinering. Men våra pollinerare är hotade. Ungefär en tredjedel av alla vilda bin i Sverige är på väg att försvinna, till stor del på grund av dagens ohållbara jordbruk. Ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare. När du köper ekologiskt gör du alltså bin, humlor och fjärilar – och där med dig själv – en stor tjänst.

2. Du tycker att det är viktigt att djuren har det bra

Bara cirka 2 procent av alla svenska grisar får vara utomhus och 1 procent av kycklingarna. Men grisar på KRAV-certifierade gårdar får gå på grönbete på sommaren och böka i jorden både sommar och vinter. Kycklingarna och värphönorna på ekologiska gårdar får vara ute och picka och sprätta, och korna och tjurarna får beta mer. Du som köper ekologiskt kött, mjölk och ägg tar alltså större hänsyn till djuren.

3. Du vill ha mat utan konstgjorda tillsatser

Många vill gärna att maten de äter är så naturlig som möjligt. När du äter ekologiskt vet du att du inte får i dig några konstgjorda tillsatser. KRAV-märkta livsmedel får inte innehålla några syntetiska smakämnen, färgämnen, sötningsmedel eller konserveringsmedel.

4. Du vill ha mat utan rester av bekämpningsmedel

I ekologisk odling får inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel användas. Det finns också regler för att undvika kontaminering av sådana från närliggande oekologiska gårdar. 2019 analyserade Livsmedelsverket bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Bland de 281 ekologiska livsmedel som testades innehöll inget av dessa bekämpningsmedelsrester över gränsvärdet. Bland oekologiska livsmedel överstegs gränsvärdet för något bekämpningsmedel i 52 av 1445 prover, vilket motsvarar 3,5 procent.

Hallon på buske

5. Du bryr dig om människorna som odlar din mat

I många länder saknar människorna som besprutar grödorna tillräcklig skyddsutrustning. Tre studier från olika forskargrupper i USA har visat att barn till kvinnor som utsatts för vissa kemiska bekämpningsmedel under graviditeten fick lägre IQ och sämre kognitiva förmågor när de var i förskoleåldern. Andra studier visar att arbetare som exponeras för pesticider löper högre risk att få Parkinsons sjukdom.

I ekologisk livsmedelsproduktion används inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Därför är det extra viktigt att välja ekologiskt när du till exempel köper kaffe, bananer och annan frukt och grönt från länder i syd.

6. Du värnar om grund- och dricksvattnet

Rester av kemiska bekämpningsmedel finns också i vattendrag och grundvatten, som vi hämtar vårt dricksvatten från. När Länsstyrelsen Skåne undersökte de skånska grundvattentäkterna 2016 hittades bekämpningsmedel i 22 av 27 av dem. I vissa fall var halterna så höga att vattnet var otjänligt som dricksvatten. Av de 14 vattentäkterna låg 11 dessutom inom ett vattenskyddsområde. När du väljer ekologisk verkar du alltså för bättre skydd av vårt grundvatten. 

7. Du vill ha kvar våra matjordar

Jorden är livsviktig för att vi ska kunna producera mat. Jord är en förnybar resurs, men med felaktiga metoder kan den utarmas. En tredjedel av världens matjordar – den översta näringsrika delen av åkermarken – är försämrade. Fortsätter vi med ohållbart jordbruk i samma takt som idag kan matjordarna vara borta om 60 år, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan (FAO).

Ekologisk odling ger bördigare jordar, eftersom jorden innehåller mer biomassa (växtdelar) och betydligt fler maskar. I många länder bidrar ekologisk odling dessutom till minskad erosion och bättre vattenhållning. Ekologiska jordar har dessutom stor potential att binda koldioxid från atmosfären, eftersom de i genomsnitt innehåller en större andel kol.

Ko på grönbete

8. Du vill att antibiotika ska fungera även i framtiden

Svenska djur föds upp med förhållandevis lite antibiotika. Men i många andra länder, som Italien, Cypern och Spanien, används stora mängder antibiotika inom djurhållningen, även i förebyggande syfte, eftersom den dåliga djurhållningen riskerar att göra många djur sjuka. Cirka hälften av all antibiotika inom EU går till djur – allt för att köttet ska bli så billigt som möjligt. När bakterier blir resistenta mot bakterier gör det även att det blir svårare att behandla bakterieinfektioner hos människor. Läs gärna mer här.

Ekologiska djur får aldrig antibiotika i förebyggande syfte, oavsett vilket land de kommer ifrån. En titt i WWF:s kottguide visar också att ekologiskt och framförallt KRAV-märkta animaliska produkter är bäst när det gäller begränsad antibiotikaanvändning. Idag finns också bra motsvarigheter till halloumi i form av grillost eller eldost. 

9. Du förstår att schysst mat kostar

Ekologiska produkter kostar ofta mer än oekologiska, men inte alltid. Prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella varor minskar för varje år. Därför har vi sammanställt några exempel på extra prisvärda ekovaror.

Samtidigt som matpriset förstås är viktigt för de flesta av oss, har billig mat ofta en baksida. Många livsmedel är billiga för att någon annan betalar ett högt pris, som jordbruksarbetarna i syd eller våra barn och barnbarn när miljön och deras livsförutsättningar förstörs. Jordar utarmas, skogar skövlas, hav fiskas ut, klimatförändringarna accelererar och bakterier blir resistenta mot antibiotika – allt som en följd av vår ohållbara livsmedelsproduktion. Därför är det inte konstigt att bra mat kostar mer. Läs gärna mer här.

10. Du vill minska utrotningen av arter

Vi står inför två enorma och lika stora kriser – klimatkrisen och massutrotningen av arter. Idag förlorar vi arter i en skrämmande takt. Enligt FN riskerar en miljon arter att utrotas. Det hotar både vår matproduktion och vår överlevnad. Dessutom riskerar det att förvärra klimatkrisen, då minskad biologisk mångfald sänker ekosystemens resiliens och motståndskraft.

Ekologiskt jordbruk gynnar den biologiska mångfalden. Det finns inte bara fler arter av växter och insekter vid ekologiska gårdar, utan även fler grodor och fåglar. En rik biologisk mångfald kan göra jordbruket mer motståndskraftigt mot klimatförändringar – om en art slås ut av till exempel extrem torka behöver det finnas en annan som tål förändringen och kan ta över dess funktion. Därför gör du en stor och viktig insats när du äter ekologiskt.

Sånglärka med mask över åker.

Situationen för våra jordbruksfåglar är kritisk. En av de arter som hotas är Sånglärkan. 

Källor: FN, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Organic Sweden, KRAV, Soil association, Länsstyrelsen Skåne, SLU, Göteborgs universitet, Journal of Applied Ecology, PNAS, SCB: Ekologisk animalieproduktion 2018

Här kan du läsa mer om hur du äter miljösmart och klimatvänligt.

Och här reder vi ut vanliga frågor om eko.