1. Priset – är eko alltid dyrare?

Nej, ekologiska varor kan till och med vara billigare än sin oekologiska motsvarighet. Kolla in vår prisundersökning. Men ofta är eko dyrare, eftersom det kostar mer att ta hänsyn till djur, natur, barnens framtid och människorna som odlar vår mat. Det är till exempel dyrare att föda upp ekologiska djur, eftersom djuren har större utrymme, är garanterade att få vara ute och får foder som odlats utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Kanske är det så att oekologisk mat ofta är för billig? 

2. Klimatet – är eko bättre?

Över lag är klimatpåverkan ungefär lika stor för ekologisk som för oekologisk mat. Ekologiska jordbruk släpper ut ungefär lika mycket koldioxid och metan som konventionella jordbruk, men mindre lustgas (som är en ca 300 gånger kraftigare växthusgas), eftersom konstgödsel inte används. Hos KRAV-gårdar är 100 procent av elen förnybar och minst 80 procent av energin i större växthus. Dessutom binder ekologiska jordar mer koldioxid från atmosfären och fungerar därför bättre som kolsänka. Men skälet till att välja eko handlar främst om biologisk mångfald. Läs mer om eko och klimat hos Naturskyddsföreningen.

Pollinerare som fjärilar gynnas av ett ekologiskt jordbruk

3. Vegotrenden – ska jag välja eko eller vego?

De flesta behöver äta betydligt mindre kött, både för hälsan och för klimatet. Men problemen med utrotning av arter och läckage av kemiska bekämpningsmedel försvinner inte med en helt vegetarisk kost. Därför är det bra att både äta vego och eko – vego för klimatet och eko för den biologiska mångfalden. I genomsnitt finns det 50 procent fler pollinerare som bin, humlor och fjärilar vid ekologiska gårdar. Att pollinerare minskar i en alarmerande takt hotar vår livsmedelsförsörjning. Läs gärna mer om fördelarna med ekologiskt här.

4. Plasten – varför är ekofrukt ofta inplastad?

Ekologiska frukter och grönsaker kan vara inplastade för att undvika sammanblandning med oekologiska frukter och grönsaker. Ett annat skäl är att plasten gör så att frukten eller grönsaken håller längre. Till exempel blir det betydligt mindre matsvinn med inplastade grönsaker, som gurka och tomater. Faktum är att det stora matsvinnet ger större koldioxidutsläpp än vad förpackningarna gör.

Ekologiska äpplen på träd

5. Transporterna – ekoäpplen från Spanien?

Transporten till matbutiken står för en förhållandevis liten del av matens klimatpåverkan. Då spelar din egen resa till butiken betydligt större roll. Därför är det bättre att köpa ekologiska äpplen från Spanien än oekologiska äpplen från Sverige. Bättre för bina, för den biologiska mångfalden och för dig som vill undvika rester av bekämpningsmedel i din mat. Men svensk eko är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv, så uppmana gärna din butik att köpa in svenska ekologiska äpplen.

6. Hållbarheten – håller eko lika länge?

Vad vi känner till finns det inte någon undersökning som visar att ekologiska grönsaker, bär och frukter har kortare livslängd än besprutade. Men för vissa känsligare frukter och grönsaker stämmer det säkert, dels för att de inte är besprutade, dels för att de plockas när de är relativt mogna (för att smaka godare). Därför är det bra att förvara dem i kylskåp (med undantag av banan och mango) och att inte handla stora partier vindruvor eller citrusfrukter på en gång. Läs mer om hur du förvarar frukt och grönsaker hos Livsmedelsverket

Välj ekologiska tomater i säsong

7. Mat i säsong – är inte det viktigast?

Det är väldigt bra att äta mat i säsong, eftersom grönsaker och frukter som inte odlats i växthus och som inte har transporterats långt generellt är klimatvänligare. Dessutom smakar de oftast godare. Att köpa svensk ekologisk mat i säsong är därför det allra bästa valet du kan göra. Här kan du läsa mer om vilken mat som är i säsong när.

8. Närodlat – är det bättre än ekologiskt?

Det finns ingen bestämd definition av vad som får kallas närodlat. Men att köpa mat som odlats lokalt kan vara bra, beroende på hur maten har odlats. Transporterna står som sagt för en förhållandevis liten del av matens totala miljöpåverkan. Det finns småskaliga producenter som odlar ekologiskt, utan att vara certifierade. Men med en ekologisk certifiering vet du att en rad stränga regler har följts, som ger stora vinster för miljön. Dessutom finns det drygt 5000 ekologiska lantbrukare i Sverige. Det ger goda möjligheter att både hitta ekologisk och lokalt odlad mat. 

För mycket text att ta in? I Lilla Äta snällt-skolan kan du se några av de knivigare spörsmålen i serieformat.

Och här har vi ungefär samma information fast som animerad film.