#1 Du slipper massor av E-nummer

I ekologisk mat och dryck tillåts betydligt färre E-nummer än i annan mat. När du väljer eko undviker du alltså många olika E-nummer som färgämnen, smakämnen, konserveringsmedel och sötningsmedel. Ekomaten får sin smak, konsistens och färg från naturligare ingredienser.

Källa: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

#2 Du visar extra omtanke om djuren

Kor, grisar, får och höns på ekologiska gårdar har mer plats inne. De får också gå ute mer för att beta, böka och picka under bar himmel. Djur på ekogårdar äter dessutom mest ekologiskt foder – ofta från den egna gården.

Källa: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

#3 Du väljer bort naturfrämmande bekämpningsmedel

På ekologiska gårdar används inga naturfrämmande bekämpningsmedel som kan spridas i naturen och hamna i maten vi ska äta.

Källa: SLU EPOK (2022). Miljörisker med kemisk bekämpning

#4 Du gör livet lättare för humlor och bin

Antalet humlor, bin och andra viktiga pollinerare minskar drastiskt i världen. På ekologiska gårdar är artrikedomen av pollinerare i genomsnitt 50% större. Det beror framför allt på att man inte använder naturfrämmande bekämpningsmedel.

Källa: Tuck, S.L. m. fl. (2014) Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis

#5 Du skyddar dricksvattnet, sjöar och hav

På ekologiska gårdar odlas rotfrukter, spannmål och andra grödor utan naturfrämmande bekämpningsmedel som kan sprida sig till vårt dricksvatten, sjöar och hav.

Källa: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

Sveriges geologiska undersökning (2022). Trender för bekämpningsmedel

#6 Du säger nej till klimatskadlig konstgödsel

Både tillverkning och användning av konstgödsel påverkar klimatet negativt. 500 000 ton C O2e – så mycket växthusgaser sparar Sverige in varje år genom att ekologiska lantbrukare inte använder importerad konstgödsel.

Källa:

Scialabba, N. E. H., & Müller-Lindenlauf, M. (2010). Organic agriculture and climate change

Ekologiska Lantbrukarna (2020). Jordbruket och klimatet – Ett helhetsgrepp

#7 Du värnar om våra matjordar

Ekologiska lantbrukare får inte använda klimatskadlig konstgödsel. Istället använder de främst djurgödsel och växtrester för att bygga bördiga, näringsrika matjordar som myllrar av liv.

Källa:

Lori, M. m. fl. (2017) Organic farming enhances soil microbial abundance and activity

 

Del av kampanjen EKO-september som finansieras av Jordbruksverket och finns med som en av åtgärderna i Jordbruksverkets ”Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel". Läs mer om kampanjen här: www.ekoseptember.se