TEXTEN UPPDATERADES 2023-12-07

Medan så mycket annat är väl reglerat i Europa vad gäller livsmedel, har EU haft extremt svårt att samordna reglerna kring alkohol, trots att frågan varit uppe på bordet åtskilliga gånger under de senaste dryga fyra, fem decennierna. 2012 fick vi ett krav på att skriva ut allergener som sulfiter, ägg- och mjölkprotein. Men i övrigt har det varit frivilligt att skriva ut ingredienserna, vilket gjort att många valt att hemlighålla.

Det har förstås varit en fantastisk framgångssaga för vinindustrins lobbyverksamhet. Fram till nu. För från och med nu tvingas producenterna berätta både vilka ingredienser som ingår och om näringsinnehållet.

Däremot vann producenterna så till vida att det inte finns krav på att ha innehållsförteckningen på själva flaskan. Det räcker med en QR-kod på etiketten.

I Systembolagets butiker kommer informationen inte heller finnas, däremot kommer den att finnas på Systembolagets sajt.

63 tillsatser

Att det finns många tillsatser i alkoholen står klart. När SVT:s Uppdrag granskning satte luppen på vinindustrin 2017 räknade man till 63 tillåtna tillsatser.

Enligt Systembolaget är de vanligaste:

  • Sulfit (gör att vinet inte oxiderar, finns både naturligt sulfit och tillsatt sulfit)
  • Socker
  • Vinsyra
  • Druvmustkoncentrat 
  • Tanniner (stabiliserar färgen)
  • Sorbinsyra (förhindrar efterjäsning)

När det gäller just sulfit så är det lite speciellt. Hittills har det inte framgått av Systembolagets märkning i butikerna hur mycket som tillsats, bara att det gjorts. Ändå kan sulfiter vara direkt hälsovådligt för vissa personer. Så här skriver Livsmedelsverket: "Överkänslighet mot sulfit kan förekomma hos personer som lider av astma. Sannolikheten att reagera på sulfit är större ju högre halter som finns i ett livsmedel och ju mer som intas av livsmedlet. Reaktionen visar sig vanligtvis som sammandragningar i luftrören några minuter efter att mat/dryck med sulfit har intagits. Andra ovanligare symtom som rodnader, nässelutslag och anafylaktisk chock har också rapporterats."

Ju högre halter, desto större risk alltså.

Man skiljer också på tillsatser och så kallade processhjälpmedel. Hjälpmedel försvinner helt – eller så gott som helt – under processen. Hit hör till exempel gelatin som används för att göra vin och öl klarare. Gelatin kommer ofta från animaliska produkter.

Otydlig veganmärkning

Trots att ytterst lite klarningsmedel finns kvar i den färdiga produkten är det förstås viktigt att man som konsument får veta om det ingår eller ej. Allergenmärkningen har varit ett sätt att urskilja detta även tidigare, men bara om klarningsmedlet kommit från mjölk- eller äggprodukter.

Det går att klarna vinet med bentonitlera eller särskilt fina filter och på det viset slippa använda andra klarningsmedel. Och sedan 2018 finns en veganmärkning av vin och öl, som garanterar att animaliska produkter inte använts vid produktionen. Det är dock ingen gemensamt utformad märkning, utan varje producent har sitt eget märke. Systembolaget skriver inte heller ut det på etiketten på hyllkanten i butiken.

Vinproduktion i industriform.
Vinproduktion i industriform.

Naturviner framtiden?

Ekologiska viner skiljer sig inte så mycket när det kommer till tillsatser jämfört med konventionellt producerade viner. Skillnaden är när man odlar druvorna. För ekologiska viner är det tydliga begränsningar när det gäller i vilken mån man får använda bekämpningsmedel och konstgödsel. När det gäller tillsatser kan svavelhalten skilja sig mot konventionellt producerat vin.

Naturviner ska däremot använda så lite tillsatser (eller inga alls) för att få kallas för naturviner. Produktionen är i regel småskalig – och med ekologiskt eller helst biodynamiskt odlade druvor. Björn Bernhardsson, verksamhetsledare på föreningen Äkta vara, gör jämförelsen mellan naturvin och industrivin som skillnaden mellan ett hantverksmässigt bakat surdegsbröd och en Skogaholmslimpa.

Några miljömärkningar att leta efter.

Titta efter det här!

Naturvin: Finns ingen övergripande certifiering än. Men under 2020 instiftades Vin Mèthode Nature, en ny fransk märkning. För att godkännas där ska druvorna vara ekologiskt odlade och handplockade. Bara vildjäst får användas. Och man får inte använda tekniker som pastörisering till exempel. Hitta naturviner i Äkta varas naturvinsguide.

Veganmärkning: Titta efter märkning direkt på flaskan eller sök på Systembolagets sajt efter vegan så får du fram vilka produkter det gäller.

Ekologiskt: Drycken uppfyller EU:s krav för att få kallas ekologisk. Certifieras av oberoende kontrollorganisation. Exempel på ekologisk certifiering är Krav, Europalövet, Demeter och Ecocert.

Etiskt: Fair for life och Fairtrade är två olika certifieringssystem som ska garantera att produktionen skett med respekt för mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden, respekt för ekosystemet och biologisk mångfald, hållbart jordbruk osv.