”Är ekologiskt sämre för klimatet?”

Ekologiskt och o-ekologiskt jordbruk har ungefär lika stor klimatpåverkan. En stor fördel med eko-odling är att man inte är beroende av konstgödsel som är en stor klimatbov. All konstgödsel som används i Sverige är också importerad. I stället använder eko-bonden främst djurgödsel för att ge näring till sina grödor

Källor:

- SLU Epok (2022). Sammanfattning klimat och ekologisk produktion
- Naturskyddsföreningen (2021) Konstgödsel och klimatpåverkan

 

”Kan ekologisk odling föda jordens befolkning?”

Det går att föda världen med ekologiskt jordbruk om vi samtidigt minskar matsvinnet, odlar mindre djurfoder och mer av sånt som vi människor kan äta direkt. Det råder inte matbrist i världen i dag – maten räcker mer än väl till att föda alla. Visste du att vi i Sverige slänger 15 kg ätbar mat per person varje år?

Källor:

- Muller m. fl. (2017). Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture
- Nordiska ministerrådet (2017). Future Nordic Diets
- Naturvårdsverket (2022). Livsmedelsavfall i Sverige

 

”Ger ekologiskt jordbruk lägre skördar?”

Det stämmer att skördarna ofta är lägre på eko-gårdar. Men eko-bönder producerar inte bara mat på sin gård. De producerar också mer biologisk mångfald, bördigare jordar och renare vatten än o-ekologiska gårdar. På så vis värnas också viktiga ekosystemtjänster! Visste du att artrikedomen av pollinerare i genomsnitt är 50 procent högre på eko-gårdar?

Källor:
- Tuck, S.L. m.fl. (2014). Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis

- Muller m. fl. (2017). Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture

 

”Är det bättre att välja närproducerat än eko?”

Närproducerat är ett knepigt begrepp eftersom det saknar tydlig definition. Därför är det inte självklart att närproducerat är mindre miljöbelastande. Ekologiskt är däremot tydligt definierat enligt lagen. När du väljer eko-mat stöttar du lantbrukare som inte använder importerade insatsvaror som klimatskadlig konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel. På så sätt blir eko mer lokalt!

Källa: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

 

”Används kemiska bekämpningsmedel även i ekologisk odling?

I eko-odling använder man främst naturliga metoder för att hantera ogräs, skadedjur och mögelangrepp. De kemiska preparat som är tillåtna är till exempel vegetabiliska oljor, feromoner och såpa. De kemiska bekämpningsmedel som tillåts inom o-ekologisk odling kan däremot föra med sig större risker för människors hälsa och miljön.

Källa: Burtscher-Schaden, H., Durstberger, T., & Zaller, J. G. (2022). Toxicological Comparison of Pesticide Active Substances Approved for Conventional vs. Organic Agriculture in Europe

 

”Kostar eko-maten mera?”

Eko-maten är fortfarande lite dyrare. Det är för att ekobonden behöver få mer betalt för alla de nyttor som skapas på gårdsnivå. Genom att betala lite mer för eko-maten så ser du till att eko-bonden kan fortsätta sitt viktiga arbete. När du betalar lite extra för eko får du fler humlor och bin, renare dricksvatten, bördigare matjordar, bättre djuromsorg och mat med betydligt färre E-nummer på köpet.

 

”Är det verkligen någon som kontrollerar eko-maten ordentligt?”

All mat som säljs eller marknadsförs som ekologisk inom EU, måste vara kontrollerad av ett oberoende certifieringsorgan. Det betyder att någon annan än den som odlar, producerar eller säljer har granskat och kontrollerat varje steg i livsmedelskedjan. Och du som konsument kan känna dig trygg med att maten har producerats enligt eko-reglerna. Titta efter EU-lövet eller KRAV-märket när du handlar!

Källa: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

 

Del av kampanjen EKO-september som finansieras av Jordbruksverket och finns med som en av åtgärderna i Jordbruksverkets ”Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel". Läs mer om kampanjen här: www.ekoseptember.se