#1 Glass

Så slipper du massor av E-nummer

Visste du att 320 E-nummer är tillåtna inom EU men att endast 53 får användas i ekologisk mat och dryck? I ekologiska livsmedel tillåts varken syntetiska färg- och smakämnen, eller konstgjorda konserverings- och sötningsmedel. Så när du till exempel väljer ekologisk glass, sylt och vego undviker du massor av E-nummer.

Källa: Europaparlamentets och Rådets förordning 2018/848

 

#2 Kött & ägg 

Så visar du extra omtanke om djuren 

Vill du visa extra omtanke om djuren? Välj ekologiskt och KRAV-märkt! Djur på ekologiska gårdar får mer plats inomhus och mer tid för att beta, böka och picka under bar himmel. De äter dessutom mestadels ekologiskt foder – ofta från den egna gården.

Källor:

- Europaparlamentets och Rådets förordning 2018/848
- KRAVs regler 2023

 

#3 Potatis 

Så väljer du bort naturfrämmande bekämpningsmedel

Visste du att potatisen är en av de grödor som besprutas mest i Sverige? På ekologiska gårdar används inga naturfrämmande bekämpningsmedel som kan spridas i naturen.

Källor:

- SLU EPOK (2022). Miljörisker med kemisk bekämpning
- Statistiska centralbyrån (2018) Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2017 – Användning i grödor

 

Mjölk #4

Så gör du livet lättare för pollinerare

Ibland kan en krona göra stor skillnad! Så är det när du väljer ekologisk mjölk. Den kommer från gårdar där korna får vara ute och beta mera. Betande kor håller landskapet öppet och skapar en gynnsam miljö för humlor och bin. Visste du att artrikedomen av pollinerare i genomsnitt är 50 % större på ekologiska gårdar?

Källor:

- Tuck, S.L. m. fl. (2014) Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis
- Jordbruksverket (2022) Ängs- och betesmarker

 

Äpple #5

Så skyddar du dricksvattnet, sjöar och hav

Äpple som äpple? När du väljer äpplen från ekologiska gårdar minskar du spridningen av naturfrämmande bekämpningsmedel till dricksvattnet, sjöar och hav. Du minskar också risken att få i dig rester av bekämpningsmedel från frukten. Även o-ekologiska äppelodlingar i Sverige besprutas faktiskt en hel del.

Källor:

- Sveriges geologiska undersökning (2022). Trender för bekämpningsmedel
- Sveriges geologiska undersökning (2022). Grundvatten

#6 Mjöl

Så säger du nej till klimatskadlig konstgödsel

Med rent mjöl i påsen – det vill säga ekologiskt – så kan du göra en insats för klimatet! Det beror på att ekologiska gårdar inte använder konstgödsel som orsakar stora växthusgasutsläpp. I stället används främst växtrester och djurgödsel för att ge näring till grödorna.

Källor:

- BERAS International (2012). Morgondagens jordbruk – med fokus på Östersjön
- Ekologiska Lantbrukarna (2020). Lantbruket och klimatet – Ett helhetsgrepp

 

Havregryn #7

Så värnar du om våra matjordar

Du får bördigare matjordar med ekologisk gröt! När du väljer ekologiska havregryn stöttar du gårdar som gynnar livet under marken, till exempel små, viktiga nedbrytarorganismer och daggmaskar.

Källor:

- Lori, M., Symnaczik, S., Mäder, P., De Deyn, G., & Gattinger, A. (2017). Organic farming enhances soil microbial abundance and activity — A meta-analysis and meta-regression
- Birkhofer, K. m.fl. (2008). Long-term organic farming fosters below and aboveground biota: Implications for soil quality, biological control and productivity

 

Del av kampanjen EKO-september som finansieras av Jordbruksverket och finns med som en av åtgärderna i Jordbruksverkets ”Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel". Läs mer om kampanjen här: www.ekoseptember.se