Det är inte ovanligt med återkommande skandaler kring kött: smittat kött, fel sorts kött i maten mot vad som angetts på förpackningen, plågsamma djuruppfödningsmetoder och användning av stora mängder antibiotika, som ökar risken för antibiotikaresistens. Hur djuren inom djurindustrin behandlas varierar mellan olika länder. Därför verkar vi för konsumenters rätt att veta var alla köttdjur är födda, uppfödda och slaktade.

I dagsläget är det obligatoriskt att märka ut var köttdjuren är födda, uppfödda och slaktade när det gäller helt kött från nötdjur. När det gäller sammansatta köttprodukter som korv och färdigrätter, behöver producenten inte lämna någon information alls. Det här är något som vi och den europeiska konsumentorganisationen BEUC länge har kampanjat för att förändra och nu håller EU-kommissionen på att se över om ursprungsmärkningen även ska gälla sammansatta köttprodukter.

Rått kött
90 procent av konsumenterna i EU vill veta var deras kött kommer ifrån. Vi kräver fullständig ursprungsmärkning av kött.

Djurhållning och antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa som världen står inför idag. Varningen kommer ifrån Världshälsoorganisationen WHO, konsumentorganisationer, forskare, miljörörelse och inte minst från många av de läkare som sett sina verktyg för behandling av infektioner begränsas.

Att bakterier blir resistenta mot antibiotika (alltså att antibiotika inte längre fungerar på dem) beror till stor utsträckning på att vi använder alldeles för mycket antibiotika och på fel sätt. Det gäller både antibiotika till människor och till djur. En avsevärd del av överanvändningen beror på dålig djurhållning, där djur ges stora mängder antibiotika i förebyggande syfte, istället för att de djur som blir sjuka behandlas individuellt. Att ge alla djur antibiotika i fodret görs fortfarande regelmässigt i många europeiska länder (dock inte i Sverige och inom all ekologisk djurhållning) för att få ned kostnaderna för köttproduktionen. 

Om vi inte får bukt med överanvändningen av antibiotika riskerar vi i framtiden att stå utan botemedel mot vanliga infektioner, som lunginflammation och halsfluss. Då skulle vi allt oftare ställas inför reella dödshot från sjukdomar som vi idag har möjlighet att bota. 

Antibiotikaresistenta bakterier sprider sig från undermålig djurhållning
Antibiotikaresistens är ett stort hot mot människors liv och hälsa. Delvis beror den ökande resistensen på en undermålig djurhållning.

Vi kräver att politikerna:

  • Inför gemensamma och strikta regler för antibiotikaanvändningen i EU.
  • Lagstiftar om god djurhållning inom EU.
  • Skärper kontrollerna för att se till att djurskyddsreglerna efterlevs. 

Vad DU kan göra

Ät vegetariskt eller välj svenskt kött, eftersom förhållandevis lite antibiotika används i den svenska djuruppfödningen. Om du köper utländskt kött eller mejeriprodukter, välj ekologiskt. Inom ekologisk djurhållning används betydligt mindre antibiotika. Fråga också gärna när du äter ute efter svenskt och/eller ekologiskt kött. På så sätt röstar du med plånboken – för en lägre användning av antibiotika inom djurhållningen och genom det en lägre risk för antibiotikaresistens.

Läs om maträtterna som bidrar till antibiotikaresistens

Dessutom är det viktigt att vara noga med hygienen när/om du hanterar kött. Smittorisken från kött är liten, men tänk på att: 

  • Tvätta händerna noga efter du har hanterat rått kött.
  • Hålla isär rått kött och andra livsmedel, genom att använda olika skärbrädor för kött och annat, som grönsaker. Noga diska redskap som kommit i kontakt med kött.
  • Som regel genomsteka köttfärs och kyckling ordentligt.

 Läs mer i våra Frågor&svar om antibiotikaresistens