Dagens konsumenter rör sig på en allt mer komplex, svårgenomtränglig och global marknad med många fällor, många svåra och ibland omöjliga val. Därför behövs en stark konsumentpolitik. Det handlar om att värna konsumenterna i en alltmer digitaliserad värld, skydda mot farliga produkter, oseriösa försäljare, oseriösa avtal, vilseledande rådgivning och information. Men också att underlätta för medvetna och hållbara val. Sveriges tio miljoner konsumenter är beroende av styrmedel, lagar och tillsyn som tar sin utgångspunkt från konsumenternas behov och möjligheter och som inte leder till ökade klyftor mellan olika grupper.

Så var står partierna i detta viktiga arbete? Vi bad samtliga riksdagspartier svara på hur de ställer sig till konsumentpolitiska lösningar på flera områden.

Se hela sammanställningen av partiernas svar

eller uppdelat i dessa områden:
Konsumentens rättigheter
Livsmedel
Digitala tjänster
Finansiella tjänster
Ytterligare lösningar

En sammanställning av svaren i enkäten.