Sveriges Konsumenter och dess medlemsorganisationer kräver en stark och hållbar konsumentpolitik av riksdag och regering. Det är centralt att alla partier förbinder sig till en politik som innebär:

  • stärkt laglig konsumenträtt,
  • utökat konsumentstöd som är tillgängligt och likvärdigt i hela landet,
  • krafttag för att minska klyftor mellan grupper av konsumenter och
  • krafttag för att minska klimathotet.

Dessa delar går hand i hand.

För att nå en hållbar konsumtion och produktion måste också den nationella politiken ta ett större ansvar så att inte för stor börda läggs på den enskilde konsumenten.

Sveriges Konsumenter har en lång rad förslag i ”En stark och hållbar konsumentpolitik – våra lösningar”. Men det finns tre konsumentproblem som kräver ett snabbt agerande från politikerna. 

Inför valet 2022 vill vi se politik för att: 

1. Minska risken för överskuldsättning

Överskuldsättningen ökar, inte minst bland unga. Uppskjutna betalningar har blivit en norm som marknadsförs hårt, som leder till en osund finansbransch och en ohållbar konsumtion både socialt och miljömässigt.

Vad vi vill: Inför kraftfull lagstiftning för att minska riskerna för att unga och andra utsatta grupper hamnar i skuldfällan och riskerar t e x vräkning. Det innebär bland annat skärpt kreditprövning och sanktioner vid bristande prövning, kostnadstak för fler krediter och striktare reglerna för marknadsföring av lån. Du kan läsa mer om vad vi tycker i vår ståndpunkt: "Konsumtionslån och överskuldsättning".

2. Öka möjligheten att välja hållbara livsmedel

Livsmedel ska vara säkra, prisvärda, ärliga och hållbart producerade. Men fortfarande finns många hinder och brist på handlingskraft från politiken för att göra det lättare för alla konsumenter att konsumera hållbart. 

Vad vi vill: Inför och utöka effektiva politiska styrmedelspaket för att styra över till en hållbar konsumtion och produktion, alltså en kombination av kunskapshöjande, rättsliga och ekonomiska styrmedel (ändrade stöd, skatter och subventioner). Du kan läsa mer om vad vi vill i vår ståndpunkt: "Mat som gör gott".

3. Se till att alla kan ta del av hela samhället

Digitalisering av handel, resor, betalningar och många andra tjänster förenklar ofta för konsumenten, men riskerar att samtidigt att exkludera stora grupper som inte har tekniken, kunskapen eller har andra skäl att stå utanför de nya lösningarna.

Vad vi vill: Ökad inkludering genom politiska beslut så att alla grupper av konsumenter har möjlighet att ta del viktiga tjänster som betalningar, handel, resor, med mera. Det handlar om krav på tillgänglighet för alla och om alternativ för dem som inte kan betala eller identifiera sig med appar och andra digitala hjälpmedel.