Att vara delaktigt i samhället är en mänsklig rättighet. Men vad händer med den rätten när vårt samhälle digitaliseras i racerfart?

Enligt Internetstiftelsen lever sex procent av vår befolkning i digitalt utanförskap: de använder aldrig eller mycket sällan internet. Många av dem är äldre med kognitiva svårigheter och personer med funktionsvariationer.

Att koppla upp sig och vara digital kräver digital kompetens. Men det kan också vara ekonomin eller fysiska funktionsnedsättningar som gör det svårt för människor att vara digitala. Oro för bedrägerier och att göra fel på nätet är ytterligare ett skäl. Något som gör att många äldre avstår från att använda nätet i allmänhet och samhällstjänster i synnerhet, uppger Internetstiftelsen.

Som konsumenter hänvisas vi allt oftare till nätet för instruktioner och information om innehåll. Dessutom slutar många butiker i rask takt att ta emot kontanter eller övergår helt till e-handel. Digitaliseringen av biljettsystem till kollektivtrafiken har ofta gått hand i hand med det är svårt eller omöjligt att boka och köpa biljetter över disk (kontant).

Sveriges Konsumenter bevakar hur digitaliseringen påverkar oss konsumenter. Du hittar mer om vad vi tycker och gör här.

Digital inkludering är en av Sveriges Konsumenters tre valfrågor som tagits fram i samarbete med våra medlemsorganisationer.

Koll på fakta? Här hittar du vilka källor vi använt till artikeln.

Röster från våra medlemsorganisationer

Mårten Zetterman från Resenärerna

"Hur digital ska man behöva vara om man reser långt med kollektivtrafik? Varje region har sina appar – och ingen är det andra lik. Det är helt enkelt inte rimligt."

Maris Sedlenieks från SPF Pensionärerna

​​”Om vi pensionärer ska kunna hänga med i den snabba digitaliseringen så behöver vi utbildning. Och de som utvecklar systemen måste lyssna mer på äldres behov och erfarenheter.”​