Vi behöver ändra våra matvanor radikalt om vi ska äta mer hållbart – både för planeten och vår egen hälsas skull. Att vi måste äta mindre men bättre kött är allmänt känt. Men vad är det mer vi ska ändra på? Det är något som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska ta reda på. Fram till 2024 ska de ta fram nationella mål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Samtidigt står vi inför en klimatkris och stagnerande biologisk mångfald som kräver skyndsam omställning. En omställning som gör så att det goda och hållbara matvalet är det som placeras på affärens mest attraktiva hylla och säljs för ett rimligt pris. Idag är den billigaste maten ofta den som framställts snabbt av stora industrier som påverkar vår planet, människor och djur mest negativt.  

Politik för hållbara livsmedel behövs

Vi bombarderas dagligen med ny information om vad vi borde äta mer av och vad vi ska låt bli. Men forskning visar att det varken är effektivt eller rimligt att bara lägga allt krut på att påverka konsumenter genom informationskampanjer och eller märkningar. I stället måste fokus läggas på politiska beslut som pushar livsmedelsproducenter och matbutiker att erbjuda rätt mat till överkomliga priser. Det kan handla om högre skatt på ohållbara livsmedel eller subventioner på det som vi borde äta mer av. Lagstiftning är ytterligare en väg framåt. 

Sveriges Konsumenters hållning är att det måste vara lätt att göra rätt för oss konsumenter. Det är det inte idag. Mer om vad vi tycker hittar du i vår ståndpunkt Mat som gör gott

Hållbara livsmedel är en av Sveriges Konsumenters tre valfrågor som tagits fram i samarbete med våra medlemsorganisationer.

Koll på fakta? Här hittar du vilka källor vi använt till artikeln.

Röster från våra medlemsorganisationer

Alexandra Davidsson från Medveten Konsumtion:

"Forskningen är tydlig, vi behöver ställa om nu! Matens klimatpåverkan står för en tredjedel av hushållens utsläpp. Därför måste det bli både lätt att göra rätt och svårt att göra fel för oss konsumenter."

 

Gunnela Ståhle från Vi Konsumenter:

”Varken konsumenter eller marknaden kan lösa det här själva. För att få till en hållbar livsmedelskonsumtion behöver vi förbjuda ohållbar produktionsteknik och använda ekonomiska styrmedel – men skatter på livsmedel kan bli ett trubbigt instrument.”