Vår norska systerorganisation Forbrukerrådet publicerade 2020 rapporten "Out of Control". I den kartlades hur insamlingen av persondata om konsumenter går till och hur den delas vidare mellan företag. Uppgifterna som framkommer sammanställs ofta av både webbsidan eller appens ägare och av diverse tredjeparter. Även om det främsta syftet med informationen är att skapa marknadsföring och personanpassning så kan den också användas (avsiktligt eller inte) för att manipulera, diskriminera och exkludera. 

Konsumenter blir ständigt manipulerade till att acceptera omfattande spårning genom metoder somså kallade dark patterns, design som gör det svårt att ’klicka som du vill’.

Jämför till exempel antalet klick det tar att acceptera eller vägra spårningskakor på en webbsida med antalet det tar att vägra. Det kan vara en labyrint att lyckas få till inställningar där du inte delar data. Det är få konsumenter som har den nödvändiga juridiska kompetensen (eller tiden) som krävs för att läsa igenom och förstå de många avtal om datadelning som vi dagligen ombeds samtycka till.      

Mängderna persondata som samlas in och delas är i dag så omfattande att det är praktiskt taget omöjligt att veta hur ens persondata kan komma att användas. Det innebär att det har blivit svårt eller omöjligt att som konsument utöva de rättigheter som återfinns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och GDPR. Rättigheter som är tänkta att ge dig möjligheten att bestämma om eller hur du vill att data om dig samlas in och används. 

Ytterligare en konsekvens av den omfattande insamlingen av persondata är att risken för att data hamnar i fel händer ökar drastiskt. Övervakningsbaserad reklam bygger på system där tusentals aktörer delar persondata kors och tvärs med varandra 24 timmar om dygnet. Resultatet är fler potentiella dataläckor och fler måltavlor för hackare.  

Det krävs dessutom bara att en av aktörerna väljer att dela eller sälja databaser till mer skrupelfria aktörer för att konsumenter ska riskera att utsättas för ID-stöld, bedrägeri, utpressning eller värre.