Annonsbedrägeri som kraftigt överdriver antalet visningar och klick har varit ett stort problem för hela den digitala annonsbranschen(1). Annonsnätverkens skala, den inbyggda automatiseringen och det stora antalet mellanhänder innebär att transparensen är försvinnande låg. Hur många verkliga konsumenter som ser annonserna som manglas ut och vart pengarna som betalas in i annonsnätverken tar vägen är ofta svårt att avgöra (2).

Annonsbedrägerier genomförs ofta på så sätt att annonser medvetet visas för bottar i stället för verkliga människor, vilket sänker priset som utgivare av tidningar, webbsidor och appar kan begära för deras annonsutrymmen och tvingar annonsörer att betala för annonser som ingen verklig människa kommer att se (3).

Annonsbedrägeriernas omfattning har skapat en lukrativ marknad för verktyg som kan upptäcka bedrägerier och verifiera att annonserna visas för verkliga människor. Det finns en rad olika sätt att göra detta på, men många metoder innebär att ännu mer persondata måste samlas in från konsumenter(4). Bedragarna anpassar sig fort och resultatet är ökade kostnader för annonsörer och eskalerande kränkningar av konsumenters personliga integritet. 

Vid sidan om rena bedrägerier innebär annonsmarknadens egen infrastruktur att pengar i stor utsträckning hamnar på andra ställen än där man kan förvänta sig. De tredjepartsaktörer som agerar mellanhänder i annonsnätverken äter i dag upp så mycket som 50 procent av kostnaden för att visa en annons, något som kallats för en Adtech-skatt(5). Hälften av pengarna undanhålls alltså från de tidningar och webbsidor som står för annonsutrymmet och ungefär en tredjedel av den andra hälften går inte att spåra till specifika aktörer(6). 

Källor: 

1.Report: Ad Fraud to hit $23 billion, isn’t going down‘. George P. Slefo. 

2 Ad Tech Could Be the Next Internet Bubble‘. Gilad Edelman. 

3 The Cost-Performance Paradox Of Modern Digital Marketing‘. Augustine Fou. 

4 Datamäklaren Tamoco hävdar t.ex. att geodata kan användas för att bekämpa annonsbedrägeri. ‘What Is Ad Fraud? How Location Data Can Detect Ad Fraud‘. Tamoco. 

5 In Digital, ‘Wanamaker’s 50%’ Is Known. It’s Also Worse Than That.‘. Augustine Fou. 

6 Time for change and transparency in programmatic advertising‘. ISBA.