#1 Biologisk mångfald

På ekologiska gårdar finns det i genomsnitt 50% fler arter av växter och pollinerare som humlor och bin.

Källa:
Tuck, S.L. et al. (2014) Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis. Journal of Applied Ecology, 51(3), 746-755.

#2 Bördiga jordar

Djurgödsel och växtrester istället för fossilkrävande konstgödsel bidrar till bördiga, näringsrika matjordar som myllrar av liv.

Källa:
Lori, M. et al. (2017) Organic farming enhances soil microbial abundance and activity—A meta-analysis and meta-regression. PLoS One. 12(7), e0180442.

Gattinger, A. et al. (2012) Enhanced top soil carbon stocks under organic farming. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109(44), 18226-18231.

#3 Friskt vatten

Vatten är förutsättningen för allt liv. Ekologiska lantbrukare odlar utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som kan sprida sig till grundvattnet.

Källa:
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

#4 Extra god djurvälfärd

Beta, böka och sprätta extra mycket. Gå ut i regn och solsken. Inga omöjliga krav! Djur på eko-gårdar får dessutom mest ekologiskt foder – ofta från den egna gården.

Källa:
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

#5 Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel

Den ekologiska bonden använder inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som kan spridas i naturen och ta kål på pollinerare som humlor och bin. Det tycker vi är god omtanke!

Källa:
Rundlöf et al. (2015) Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature, 521(7550), 77.

Motta, E. V., Raymann, K., & Moran, N. A. (2018). Glyphosate perturbs the gut microbiota of honey bees. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(41).

#6 Utan onödiga tillsatser

Enligt eko-reglerna är det inte tillåtet att använda syntetiska färgämnen, smakämnen, konserveringsmedel eller sötningsmedel. Inte heller någon ohållbart producerad palmolja. God middag!

Källa:
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

#7 Höga krav

All ekologisk mat är tredjepartscertifierad. Det betyder att någon annan än den som odlar, producerar och säljer har granskat och kontrollerat den. Ekologiskt är alltså ingenting som vem som helst kan svänga sig med. Eko är alltid kontrollerat och märkt med KRAV eller det gröna EU-lövet.

Källa:
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848