EU påverkar oss alla, inte minst eftersom en klar majoritet av alla lagar som påverkar konsumenterna beslutas på EU-nivå. Att ha engagerade politiker i Europaparlamentet är därför vitalt för alla i hemmen - och det kan du påverka i EU-valet.

Inför årets val har BEUC, den samlande europeiska konsumentrösten, med sina 23 medlemsorganisationer tagit fram fem prioriterade konsumentområden. Det handlar om Artificiell intelligens i konsumenternas tjänst, längre livslängd för produkter, förenklad hälsomärkning för mat, tillgång till mediciner till konkurrenskraftiga priser och stopp för skadliga kemikalier.

Baserat på krav inom dessa områden har samtliga nio svenska partier som idag har representanter i Europaparlamentet fått ta ställning till 22 lösningar på dagsaktuella och framtida utmaningar för konsumenterna.

Över lag är stödet för konsumentrörelsens krav stort. En klar majoritet av svaren ger fullt eller delvis stöd. Störst stöd får kraven på att förbjuda skadliga kemikalier. Även krav kring artificiell intelligens får stort stöd. När det däremot kommer till hälsomärkning av mat går åsikterna isär mer.

Här kan du se vad vi vill inom de olika områdena samt partiernas reaktioner till detta.

Råd & Rön har även skrivit om detta här. (Betallänk).