På senare år har det varit många skandaler kring kött: smittat kött, fel sorts kött i maten mot vad som angetts på förpackningen, plågsamma djuruppfödningsmetoder och användning av stora mängder antibiotika, som ökar risken för antibiotikaresistens. Därför har vi och konsumentorganisationer i 14 andra länder drivit en gemensam kampanj för alla konsumenters rätt att få veta var köttdjuren är födda, uppfödda och slaktade.

Vår kampanj riktade sig mot EU-parlamentet och det gav resultat! I februari i år röstade parlamentet med stor majoritet JA till att införa en lag om ursprungsmärkning även av sammansatta köttprodukter som korv och färdigrätter. Ett viktigt steg på vägen mot att ge oss konsumenter mer kontroll över den mat vi äter. Nu gäller det att EU-kommissionen lyssnar!

Läs mer i våra Frågor&Svar om ursprungsmärkning 
Eller se vårt bildspel Från gård till gaffel

Rått kött
90 procent av konsumenterna i EU vill veta var deras kött kommer ifrån. Vi kräver fullständig ursprungsmärkning av kött.

Djurhållning och antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa som världen står inför idag. Varningen kommer ifrån Världshälsoorganisationen WHO, konsumentorganisationer, forskare, miljörörelse och inte minst från många av de läkare som sett sina verktyg för behandling av infektioner begränsas.

Att bakterier blir resistenta mot antibiotika (alltså att antibiotika inte längre fungerar på dem) beror till stor utsträckning på att vi använder alldeles för mycket antibiotika och på fel sätt. Det gäller både antibiotika till människor och till djur. En avsevärd del av överanvändningen beror på dålig djurhållning, där djur ges stora mängder antibiotika i förebyggande syfte, istället för att de djur som blir sjuka behandlas individuellt. Att ge alla djur antibiotika i fodret görs regelmässigt i många europeiska länder (dock inte i Sverige) för att få ned kostnaderna för köttproduktionen. 

Om vi inte får bukt med överanvändningen av antibiotika riskerar vi i framtiden att stå utan botemedel mot vanliga infektioner, som lunginflammation och halsfluss. Då skulle vi allt oftare ställas inför reella dödshot från sjukdomar som vi idag har möjlighet att bota. 

Antibiotikaresistenta bakterier sprider sig från undermålig djurhållning
Antibiotikaresistens är ett stort hot mot människors liv och hälsa. Delvis beror den ökande resistensen på en undermålig djurhållning.

 

Vi kräver att politikerna:

  • Inför gemensamma och strikta regler för antibiotikaanvändningen i EU-länderna.
  • Lagstiftar om ett förbud mot användning av antibiotika i förebyggande syfte till friska djur.
  • Lagstiftar om generellt bättre djurhållning inom EU. Stressade djur i trånga utrymmen utvecklar fler sjukdomar och behöver därför mer antibiotika.

Vad DU kan göra för att minska smittorisken från kött?

Smittorisken från kött är liten. Men det är viktigt att vara noga med hygienen när/om du hanterar kött. Det innebär att:

  • Tvätta händerna noga efter du har hanterat rått kött.
  • Hålla isär rått kött och andra livsmedel, genom att använda olika skärbrädor för kött och annat, som grönsaker. Noga diska redskap som kommit i kontakt med kött.
  • Som regel genomsteka kött ordentligt. Undvika rått kött.

Dessutom kan du med fördel välja svenskt kött, eftersom förhållandevis lite antibiotika används i den svenska djuruppfödningen. Om du köper utländskt kött, välj ekologiskt. På så sätt röstar du också med plånboken – för en lägre användning av antibiotika inom djurhållningen och genom det en lägre risk för antibiotikaresistens.

 Läs mer i våra Frågor&svar om antibiotikaresistens