När vi rör på oss ökar vår ämnesomsättning snabbare och vi börjar svettas, vilket är en normal reaktion från kroppen. När vi svettas tar huden absorberar mer kemikalier som kan finnas i till exempel sportkläder eller sportartiklar som kommer i nära kontakt med huden, som en träningsmatta. Samma reaktion med svett förekommer även till exempel i strandmattor. Kemikalier kan också andas in eller tas upp med damm.

I synnerhet kan mjuk plast vara en källa till många potentiellt skadliga ämnen. Ämnen som reproduktionstoxiska mjukgörare, långlivade paraffiner eller cancerframkallande flamskyddsmedel finns fortfarande i en mängd olika produkter, inklusive sport- och fritidsartiklar. Detta visades nyligen genom tester utförda i LIFE AskREACH-projektet: höga koncentrationer av ftalater i mjuka gymnastikbollar, även förhöjda koncentrationer i hopprep.

SCIP-databasen från den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA visar till exempel att de reproduktionstoxiska ämnena dimetylformamid eller etylenglykoldimetyleter (EGDME) kan finnas i sportskor. Bollar kan innehålla långlivade och bioackumulerande medelkedjiga klorparaffiner eller ämnen som påverkar djurens hormonsystem. I sportklockor och i "tee-off"-mattor för golf kan flera särskilt farliga ämnen förekomma samtidigt.

Många sportartiklar är gjorda av plast och plastprodukter. Plast tillverkas huvudsakligen av petrokemikalier (fossila bränslen) och olika kemiska tillsatser tillsätts för att uppnå de egenskaper som krävs. En grupp av tillsatta föreningar är mjukgörare (t.ex. ftalater), som bidrar till att göra materialet mjukare och mer flexibelt. Flexibilitet och mjukhet är ofta det vi värdesätter inom sportartiklar.

Vad kan jag göra för att skydda mig själv?

Naturmaterial kan användas så mycket som möjligt, t.ex. hopprep gjorda med trähandtag och naturfiberrep, järnhantlar, korkmattor. Om det inte finns några bättre alternativ tillgängliga kan du fråga återförsäljaren eller tillverkaren om produkten innehåller särskilt farliga ämnen. Vi har rätt att veta och Kemikalieappen gör det enklare och bekvämare att göra en förfrågan till återförsäljaren eller tillverkaren. Konsumentförfrågningar kommer att sända en viktig signal till handeln och industrisektorn: vi vill använda säkra produkter fria från ämnen som inger mycket problem och vara informerade om deras sammansättning.

Använd din rätt att veta

Du har rätt att fråga tillverkare och återförsäljare om förekomsten av de så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt EU:s kemikalieförordning REACH. SVHC kan vara cancerframkallande, reproduktionstoxiska och mutagena, de kan vara långlivade, bioackumulerande och toxiska, eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande, eller av en liknande oro, såsom hormonstörande (påverkar hormonsystemet).

Låt oss göra en förändring

Med Kemikalieappen kan du skanna streckkoden för en produkt och fråga tillverkare och återförsäljare om förekomsten av SVHC:er. Använd Kemikalieappen och ta reda på om din favoritproducent av sportartiklar har fasat ut dessa ämnen från sin produktion.

Ladda ner Kemikalieappen och skicka dina förfrågningar. Tillsammans kan vi göra produkterna säkrare!