Nytt år betyder för många en nystart och i pandemitider har intresset för träningsredskap för hemmabruk ökat. Vi har därför låtit testa innehållet av farliga kemikalier i träningsutrustning som till exempel pilatesbollar, hopprep, hantlar, yogamattor och träningsband. Totalt analyserades 82 varor från 13 europeiska länder för kemikalier som enligt EU:s kemikalielagstiftning bedöms som ”särskilt farliga ämnen”. Det är ämnen som till exempel är reproduktions- eller hormonstörande, miljöskadliga eller cancerframkallande.

Särskilt farliga ämnen i många varor

Särskilt farliga ämnen hittades i 24 procent av varorna (20 varor) och i nio av dessa (11 procent) hittades ämnena i koncentrationer över 0,1 procent. För de senare fallen har konsumenter rätt att få information från företag enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach, artikel 33.

Sju av de testade träningsredskapen innehöll mjukgörarna DEHP eller DIBP som är förbjudna på grund av sina reproduktions- och hormonstörande egenskaper i halter över 0,15 procent. Två varor som visade sig innehålla höga halter av DIBP var en pilatesboll som köpts i Luxemburg (41 procent) och en softboll som inhandlats i Tjeckien (35 procent). Ett annat värstingexempel som innehöll olagliga halter farliga kemikalier var ett hopprep som köpts i Frankrike (24 procent DEHP samt 2,6 procent SCCP).

20 av 82 testade träningsredskap innehöll särskilt farliga ämnen

 

Testresultat av de svenskköpta träningsprylarna

I granskningen ingick sju träningsprylar som köpts i Sverige, var av två gjorde utslag i labbtesterna. I ett hopprep detekterades särskilt farliga ämnen (DecaBDE och DEHP), men i så pass låga halter (0,0013 procent respektive 0,011 procent) att företaget inte omfattas av informationskravet. I en hantel detekterades mjukgöraren DEHP i 0,61 procent. Eftersom DEHP är förbjudet i konsumentprodukter i halter över 0,15 procent sedan juli 2020 är hanteln förbjuden att ställa ut på EU:s marknad idag. I uppföljande kontakt med återförsäljaren hänvisar de till egna interna tester som inte visar samma halter av DEHP. De meddelar även att varan ställdes ut på marknaden före 2020, och att varan idag inte finns kvar i deras sortiment. Återförsäljarens kommentar kan läsas här

Dålig återkoppling och felaktiga svar från företag

I samband med inköp av produkterna tillfrågades återförsäljarna om varorna innehöll särskilt farliga ämnen. Efter återkommande påminnelser och förtydliganden kom till slut svar från ungefär hälften av företagen.

–För de sju svenska företagen var det tydligt att det fanns kunskapsbrister vad ett svar ska innehålla. Samtidigt visade de en vilja om att göra rätt och vi fick till slut svar från alla svenska företag, berättar Maria Hammarling, projektledare på Sveriges Konsumenter.

Ett av de svenska företagen tog extra lång tid på sig att svara. Eftersom 45-dagarsreglen överskreds fick de markeringen "no answer" i tabellen. Företaget ville gärna kommentera det försenade svaret, läs här.

Det var dessutom anmärkningsvärt att företag vars varor som i våra labbtester visade sig innehålla särskilt farliga ämnen över 0,1 procent gav felaktig information.

Testresultaten visar att det finns en hel del att göra för att effektivisera EU:s kemikalielagstiftning och strategin om frivillig substitution av särskilt farliga ämnen.

–Konsumenter hamnar i kläm när företag brister i kunskap. Här måste både företag och tillsynsmyndigheter engagera sig för att skydda människor och miljön för skadliga ämnen, säger Maria Hammarling.

Projektet LIFE AskREACH:s lösningar

Projektet LIFE AskREACH förenklar kommunikationen om särskilt farliga ämnen i varor mellan företag och konsumenter. Som konsument kan du med hjälp av Kemikalieappen enkelt använda din rätt till information genom att och skicka informationsförfrågningar till företag. Genom databasen AskREACH:s användargränssnitt kan företag enkelt hantera inkomna förfrågningar från konsumenter och spara information om sina varor i databasen. Mer info för företag finns här.

Kemikalieappen och den tillhörande databasen förenklar kommunikationen mellan konsument och företag om särskilt farliga ämnen i varor.

 

Kemikaliesmarta tips till konsumenter:

  1. Undvik (eller var extra uppmärksam på) prylar som är av mjuk plast (PVC) eller billig mörk hård plast.
  2. Lämna tillbaka prylar som luktar starkt.
  3. Leta efter miljömärkta produkter (Svanen eller EU Ecolabel).
  4. Fråga butiken om innehållet av farliga kemikalier i varor! Använd Kemikalieappen
Ta hjälp av våra tips för en giftfriare träning!

 

Mer om granskningen finns att läsa på projektet LIFE AskREACH:s hemsida här

 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.