På vägen till poolen eller stranden använder vi ofta flipflops eller badtofflor. I poolens, sjöarnas eller havets vatten använder vi simpuffar, snorklar, simglasögon och mycket mer. Många av dessa produkter är gjorda av plast. Och de kan innehålla skadliga ämnen. Bland de mest oroande föroreningarna som kan finnas inneslutna är de så kallade "särskilt farliga ämnen"; förkortas som SVHC (substances of very high concern). Med hjälp av Kemikalieappen kan du fråga tillverkare eller butiker om deras produkter innehåller dessa ämnen.

Föroreningarna

Produkter gjorda av mjuk plast, som flipflops eller simpuffar, kan innehålla problematiska mjukgörare. Till exempel ftalater, som kan påverka fertiliteten och/eller skada barnet i livmodern. Många ftalater har redan identifierats för att störa hormonsystemen hos människor och djur, vissa misstänks för detta.

I vattenleksaker gjorda av skum, som tex simkorvar och simbrädor kan bland annat följande SVHC-ämnen förekomma:

  • cancerframkallande eller åtminstone misstänkt cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten (PAH), av vilka några är SVHC:er
  • formamid. Under 2018 hittade den tyska konsumenttidningen Ökotest formamid i koncentrationer över 0,1 % i nästan hälften av de testade simhjälpmedlen. Bland andra farliga egenskaper kan detta ämne försämra fertiliteten eller skada fostret.
  • Silikon i simglasögon, snorklar och liknande produkter, kan innehålla så kallade cykliska siloxaner. Dessa SVHC:er misstänks också påverka fertiliteten. Och de är mycket farliga för miljön.

Hur man undviker farliga ämnen

  • Avstå från billiga varor, produkter av mjuk, svart plast och starkt luktande plast! Dessa är mer benägna att vara förorenade. Men: Formamid är, liksom andra SVHC:er, luktfritt. Det finns ofta i skumgummi. Denna plast förkortas även EVAC eller EVA och används även till exempelvis pusselmattor.
  • Använd din rätt att veta! Du har rätt att fråga tillverkare och återförsäljare om förekomsten av SVHC enligt EU:s kemikalieförordning REACH. SVHC kan vara cancerframkallande, reproduktionstoxiska och mutagena, de kan vara långlivade, bioackumulerande och toxiska, eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande, eller hormonstörande.

Låt oss göra en förändring

Med Kemikalieappen kan du skanna streckkoden för en produkt och fråga tillverkare och återförsäljare om förekomsten av särskilt farliga ämnen. På så sätt kan det hjälpa dig att välja säkrare produkter. Det kommer också att visa företagen att vi, konsumenter, bryr oss och inte vill köpa produkter som innehåller farliga ämnen.

Använd Kemikalieappen och ta reda på om din favorittillverkare av simutrustning har fasat ut dessa ämnen från sin produktion.

Ladda ner Kemikalieappen och skicka dina förfrågningar. Tillsammans kan vi göra produkterna säkrare!