Härligt att leka ute och bygga med sandformar, spadar, balanscyklar eller uppblåsbara leksaker. Men leksaker och andra barnprodukter kan innehålla ämnen som kan störa barns hormonsystem och orsaka långsiktiga hälsoeffekter. När du handlar till dina små vill de flesta av oss köpa leksaker som är säkra för barn såväl som miljön.

Oönskade ämnen i barnprodukter

Medan vissa farliga ämnen (som tungmetaller, vissa ftalater, Bisfenol A eller organofosfat flamskyddsmedel) är förbjudna i barnleksaker och produkter, finns det många oreglerade ämnen där ute som kan påverka barns hälsosamma utveckling.

Dessutom finns det produkter som inte omfattas av leksakssäkerhetsdirektivet, som kontorsmaterial, färgpennor, sportutrustning som cyklar eller skridskor, kläder och accessoarer och andra produkter förutom leksaker som är avsedda för barn över 3 år.

Många persistenta och bioackumulerande ämnen samt kemikalier som orsakar hormonstörningar är fortfarande oreglerade.

Lagstiftningen förbjuder ofta endast ett eller ett fåtal specifika ämnen med liknande toxicitet. Det finns dussintals ftalater på marknaden, men bara de mest farliga är förbjudna från barnleksaker. Det finns också onödiga undantag som att ämnet kan finnas inne i leksaken där det inte är tillgängligt för barn när de leker.

Rätten att veta

Du har rätt att fråga tillverkare och återförsäljare om förekomsten av så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC) i produkter enligt EU:s kemikalieförordning REACH. SVHC kan vara cancerframkallande, reproduktionstoxiska och/eller mutagena, de kan vara långlivade, bioackumulerande och toxiska, eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande, såsom hormonstörande (påverkar hormonsystemet).

Låt oss göra en förändring!

Med Kemikalieappen kan du skanna streckkoden på en produkt och fråga leksakstillverkare och återförsäljare om förekomsten av kemikalier som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. På så sätt kan det hjälpa dig att välja säkrare produkter. Den kommer också att visa företagen att vi, konsumenterna, bryr oss och inte vill köpa produkter som innehåller farliga ämnen.

Använd Kemikalieappen och ta reda på om din favoritproducent av leksaker och barnprodukter har fasat ut dessa ämnen från sin produktion.

Ladda ner Kemikalieappen och skicka dina förfrågningar. Tillsammans kan vi göra produkterna säkrare!