Gemensamt för konsumtionslån som snabblån, avbetalningar med ränta, fakturakrediter och andra former av konsumtionskrediter är risken att hamna i en spiral av höga räntor, avgifter och obetalda skulder.

– Handeln presenterar ofta avbetalning som den enkla och snabba vägen till ett köp. Det är lönsamt för kreditbolagen men att ständigt utsättas för försök att få oss att dela upp betalningar är att skjuta problemen på framtiden och kan få mycket allvarliga följder, säger Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter.

Hög skuldsättning drabbar brett

En hög skuldsättning drabbar den enskilde – överskuldsatta drabbas till exempel ofta av hög psykisk och fysisk ohälsa. På samhällsnivå spär konsumtionslånen på en materiell överkonsumtion på lånade pengar, och bidrar till rovdrift på resurser och ett ohållbart högt ekologiskt fotavtryck. Skulderna är också riskabelt för den finansiella stabiliteten och skapar stora samhällskostnader.

– Det alltmer ökande kreditsamhället är inte en del av en hållbar utveckling, då det slår mest mot utsatta individer, ökar riskerna i samhället och minskar våra möjligheter till en hållbar utveckling. Nu vill vi se att politikerna tar riskerna på allvar och reglerar en marknad som annars riskerar att spinna ur kontroll, säger Jan Bertoft.

Läs Sveriges Konsumenters ståndpunkt ”Konsumtionslån & överskuldsättning – lösningar för en mer hållbar kreditmarknad”.

Några av de lösningar som presenteras

  • Skärp reglerna för marknadsföring av konsumtionslån från ”måttfull” till ”särskilt måttfull”.
  • Inför ett centralt, statligt skuldregister för att skydda konsumenter mot osund kreditgivning.

  • Låt reglerna för högkostnadskrediter utvidgas och gälla alla typer av konsumentkrediter. Sänk räntetaket till maximalt 20 procentenheter över referensräntan.

  • Låt överskuldsatta betala av på lånet före räntan vid utmätning, för en rimlig chans att komma ur skuldfällan.
  • Låt långivaren stå för en större del av kostnaden till Kronofogden om kreditprövningen var bristfällig.

Läs mer: ”Konsumtionslån & överskuldsättning – lösningar för en mer hållbar kreditmarknad

Uppdaterad 2023-07-03