Reklam till barn, hållbar konsumtion och digitala rättigheter. Sveriges Konsumenter har tagit tempen på var riksdagspartierna står i sex viktiga konsumentfrågor som annars ofta hamnar i skymundan i debatten.

En väldigt stor del av lagstiftningen på konsumentområdet fattas i EU. Det gör EU-valet till det stora konsumentvalet. Sveriges Konsumenter har därför låtit partierna ta ställning till sex olika påståenden som rör tre olika konsumentområden. Alla riksdagspartier utom Moderaterna har svarat på enkäten.

– Alla väljare är konsumenter. Och konsumentpolitiken påverkar vår vardag mycket mer än många kanske tänker på. Därför är det viktigt att få veta hur partierna ställer sig i viktiga frågor som marknadsföring mot barn, personlig integritet online och hållbar konsumtion, säger Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Konsumentpolitiken avviker från många andra delar av politiken. Här finns ingen traditionell blockpolitik. Det framgår också i hur partierna svarat.

Samstämmigheten är mycket stor när det gäller passagerarrättigheter och greenwashing. Sex av de sju svarande partierna vill att reseskyddet ska vara lika starkt när man åker tåg som när man flyger. Och att EU bör göra mer för att beivra greenwashing. Sverigedemokraterna håller bara delvis med om det.

När partierna däremot får ta ställning till ett påstående om att EU i högre grad bör uppmuntra till gränsöverskridande tillsynsaktioner ger svaren en betydligt mer splittrad bild.

Läs hela enkäten här med partiernas egna kommentarer till svaren här.

Här är Sveriges Konsumenters prioriterade frågor i EU-valet 2024.