Läs avtalet

Sveriges Konsumenter vill att det viktigaste konsumenten går med på när avtalet med tjänsteleverantören ingås ska framgå redan i marknadsföringen av tjänsten. Men eftersom detta inte alltid är fallet är det viktigt att konsumenten tittar efter detta i avtalstexter:

 • Vad är det jag binder mig till?
 • Finns det några kostnader som kan tillkomma vid till exempel fakturabetalning, delbetalningar eller påminnelseavgifter. Företaget är skyldiga att informera tydligt om detta vid varje köp, men detta efterföljs inte alltid.
 • Från när och tills när gäller avtalet?
 • Finns det en bindningstid eller uppsägningstid för avtalet? Behöver jag säga upp avtalet eller gäller det tillsvidare?
 • Vilka företag kan nyttja betaltjänsten för att ta betalt från mig och i så fall hur länge?
 • Förbehåller sig företaget rätten att ändra i avtalet? Företaget måste informera konsumenten personligen om ändringen innebär en försämring för konsumenten. Vid väsentliga förändringar ska också konsumenten ges möjlighet att genast tacka nej till avtalet och avregistrera sig även om det ursprungliga avtalet hade en bindningstid eller uppsägningstid.
 • Hur behandlas mina personuppgifter?

   

Dina rättigheter

För att kunna bli ersatt vid fel och undvika egna misstag är det viktigt att konsumenter vet vad de har rätt till.

 • Om en betaltjänstleverantör har gjort fel är den skyldig att åtgärda felet och kan bli skyldig att kompensera dig som konsument för ekonomisk skada.
 • Vid obehöriga uttag från ditt konto är det upp till banken att bevisa ifall de hävdar att du inte har skyddat dina kontouppgifter eller kod eller att du på annat sätt varit grovt oaktsam. Att ha lämnat ifrån sig sina inloggningsuppgifter eller kortnummer till den som på felaktiga grunder gjort ett uttag från ditt konto, är att betrakta som aktsamt. Det är också banken som ska kunna visa att det inte varit några tekniska komplikationer när en transaktion genomförs.
 • Det är även bankens ansvar att påvisa ett avtal om abonnemang ifall pengar har dragits ifrån en konsuments konto utan dennes vetskap, annars är transaktionen obehörig. Banken måste i så fall ersätta konsumenten, om denna inte visat stor oaktsamhet.
 • Vid kreditbetalning (t.ex. med kreditkort) är kreditgivaren skyldig att ersätta konsumenten om inte säljaren gör det. I vissa fall fungerar det också när du betalt med betalkort (där pengarna dras direkt från kontot). Vänd dig till den bank eller kreditinstitut som du fått kortet från.
 • Många betaltjänster och även kortbolag tar ansvaret om en vara inte anländer. Kontakta dem vid utebliven vara.
 • Vid fel, reklamera så fort som möjligt, helst inom två månader från det att du upptäckt felet.
 • Om reklamationen inte ger resultat kan du anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden.
 • Diskriminering på grund av funktionsnedsättning kan anmälas till Diskrimineringsombudsmannen eller till Konsumentverket, till exempel om konsumenten tvingats betala extra på grund av sin funktionsnedsättning eller informationen i ett avtal inte funnits i en form som varit tillgänglig för konsumenten trots att hen begärt detta.
 • Håll koll på när du ska betala. Företagen som sålt dig en tjänst är inte skyldiga enligt lag att skicka någon form av faktura om ni inte har avtalat om detta. Även om du inte fått en faktura är du alltså skyldig att betala enligt ditt avtal.
 • Konsumenternas bank- och finansbyrå erbjuder vägledning för konsumenter gällande finansiella tjänster