Räkna inte med att företag du handlar av känner till grundläggande konsumenträtt. Nej, du måste själv kunna dina rättigheter som konsument. Då kan du stå på dig. Här listar vi de tio viktigaste sakerna du behöver veta om din rätt som konsument. 

1. Öppet köp är frivilligt.

Det är frivilligt för företag att erbjuda öppet köp eller bytesrätt när du handlar i en butik. Kolla vad som gäller innan du köper och se till att det står på kvittot. 

2. Ångerrätt för distansköp

Handlar du utanför en butik, till exempel i ett gatustånd, av en hemförsäljare eller via internet, telefon eller  postorder har du 14 dagars ångerrätt. Det gäller allt utom resor och biljetter till konserter och andra evenemang.  

3. Klaga där du handlat

Upptäcker du ett fel på en vara eller tjänst ska du klaga hos den som har sålt varan eller tjänsten. Företaget kan i sin tur hänvisa dig till tillverkaren. 

4. Du har tre år på dig att klaga

Om du upptäcker ett ursprungligt fel på en eller tjänst kan du klaga där du handlade upp till tre år efter köptillfället. Det gäller även när du köper begagnat och utan garanti. 

5. Garanti är frivilligt

Du kan bli erbjuden en garanti när du handlar. Det  innebär att företaget ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under garantitiden. Men vad som ingår i garantin varierar, så kolla noga. Det är alltid frivilligt av butikerna att erbjuda garanti.

6. Garantitid = bevisbörda hos butik

Under garantitiden är det företaget du köpt av som måste bevisa att ett fel på varan inte är ursprungligt. Och har du ingen garanti är det under två år efter köpet ändå företagets ansvar att bevisa att felet inte fanns där från början. Efter två år är det du som måste bevisa att felet fanns där redan när du köpte varan.

7. Ursprungligt fel kan vara många saker 

Det är inte bara varor som gått sönder som du kan klaga på. Ett så kallat ursprungligt fel kan också handla om bristande information, att varan inte stämmer överens med vad som avtalats eller att bruksanvisning saknas eller att varan skiljer sig från vad som utlovats, eller att en tjänst inte har utförts som den ska. 

8. Muntligt gäller

Muntliga och skriftliga avtal är bindande för både dig och företaget för nästan alla köp. Men för köp av fastighet, andel i semesterhus, val av premiepension och för det som kallas löpande skuldebrev krävs det skriftligt för att avtalet ska vara giltigt.

9. Avtal får inte förlängas utan ditt medgivande 

Ett avtal kan bara förlängas automatiskt om ni kommit överens om det och om företaget i god tid meddelar dig att avtalet förlängs om du inte säger upp det.  

10. Fakturan är ditt ansvar

Om du ska betala mot faktura är det ditt ansvar att det blir gjort. Stäm av med företaget om den kommit på villovägar. Det finns heller inga krav på att företag ska skicka ut påminnelser om du missat att betala, utan fakturan kan gå direkt till inkasso eller kronofogden.