Sveriges Konsumenter har representerat konsumenterna i framtagandet av tre europeiska standarder på området. Den senaste som nyligen publicerades, är en standard för hudvårdstjänster. Eftersom lagstiftningen som finns inte skyddar dig fullt ut, så är det bäst att välja en aktör som använder sig av en standard för att minska risken för skador och komplikationer.

Med hjälp av vår checklista kan du också försäkra dig om att det är en seriös aktör.

 1. Kolla kompetensen
  Vilken utbildning eller kompetens har den som gör behandlingen eller ingreppet? Hur visar de att de uppfyller kompetenskraven? Har de gått en hel yrkesutbildning? Om utföraren är med i någon branschorganisation är det också ett tecken på seriositet eftersom de ofta har krav på kompetens på sina medlemmar. Titta efter intyg, ID-bricka eller auktorisation.Ställer sig utföraren och salongen bakom den för dem relevanta europeiska standarden? Fråga!

 2. Ordentlig information ska finnas
  Får du information om vad behandlingen eller ingreppet innebär? Förklarar de vilka risker och komplikationer som kan uppstå? Denna information ska finnas skriftligt. Gå också noggrant igenom förväntat resultat. Det är viktigt att allt sker med ditt medgivande.

 3. Rätt försäkringar ska finnas
  Fråga om det finns behandlings-/patientskadeförsäkringar och kundolycksfallsförsäkring. Om någonting går fel ska det inte vara du som står för alla kostnader. Be om intyg på detta.

 4. Betänketid ska ingå
  Seriösa företag låter konsumenten få betänketid. När det gäller större kirurgiska ingrepp ska betänketiden vara minst en vecka så att det finns möjlighet att fundera och eventuellt ångra sig.

 5. Lokalen ska vara professionellt utformad och utrustad
  Det händer att behandlingarna sker i vanliga lägenheter som sällan uppfyller krav för vare sig säkerhet eller hygien. Vad gäller hudvård ska stickande och skärande verksamhet vara anmäld till och godkänd av kommunens miljöförvaltning. Lokalen ska vara hygieniskt utformad, instrument som används ska vara rena och steriliserade, sprutor och nålar ska vara sterilförpackade. Handdukar och behandlingsbritsar ska vara rena. Det ska finnas tillgång till toalett och handfat.

 6. Dubbelkolla villkoren
  Läs noggrant igenom avtalet. Granska vad som ingår så att du ser totalkostnaden för ingreppet eller behandlingen. Oseriösa aktörer lägger gärna till oväntade kostnader i efterhand. Läs igenom vad som gäller om man blir missnöjd med resultatet. Skriv aldrig på ett avtal där utföraren kan friskriva sig ansvar.

 7. Eftervård ska finnas
  Kolla att det finns tillgång till råd, eftervård och rehabilitering vid behov.

 8. Säkerheten går först
  Säkerhetsutrustning ska finnas vid behov, exempelvis ska du få skyddsglasögon om laser används.

 9. Personuppgifter ska behandlas med sekretess
  Fråga hur dina personuppgifter och journal används, så att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer.

 10. Kolla referenser
  Vid större ingrepp är det viktigt att fråga efter referenser från tidigare utförda behandlingar eller ingrepp.