Den tyska miljöorganisationen Bund testade nyligen vattenslangar, plastmattor till dammar och andra trädgårdsprylar och hittade skadliga kemikalier i flera artiklar från välkända varuhus. De upptäckte ftalater, bisfenol A och medelkedjiga klorparaffiner (MCCP).

Problematiska kemikalier för hälsa och miljö

Dessa kemikalier hittades i trädgårdsprodukterna:

Ftalater

Ftalater är plasttillsatser som gör hårdplastprodukter smidiga. Utan dessa mjukgörare kan plasten bli spröd. De används speciellt i PVC-plast. Vissa kemikalier i denna grupp har i flera år klassats som skadliga för reproduktion och hormoner, bland annat DIBP och DEHP. De kan störa den sexuella utvecklingen hos barn och försämra fertiliteten. Sedan 2020 är det därför förbjudet att sätta ut produkter som innehåller dessa ämnen över 0,1 %. Det gäller produkter som används inomhus eller med mycket hudkontakt. För utomhusprodukter utan mycket hudkontakt finns dispens. Oavsett användningssätt är tillverkning av produkter som innehåller föroreningar ett generellt problem för miljö och hälsa. Sådana produkter kan till exempel inte återvinnas på ett korrekt sätt.

Medelkedjiga klorparaffiner (MCCP)

MCCP tillsätts plast som mjukgörare och flamskyddsmedel. De är mycket långlivade och kan ackumuleras hos människor och djur. Dessa kemikalier är också mycket giftiga för djur som lever i vattnet.

Bisfenol A (BPA)

BPA används som plasttillsats. Det fungerar som en antioxidant och värmestabilisator. BPA är skadligt för reproduktionen och hormonstörande. Det har en östrogenliknande effekt i kroppen och kan påverka utvecklingen hos foster och små barn.

Hur kan du undvika problematiska kemikalier

Undvik plast och speciellt PVC. Leta efter plastfria alternativ. Dammar kan till exempel också tätas naturligt med lera. Om det absolut måste vara plast, välj produkter gjorda av flexibla polyolefiner (FPO) eller polyeten (PE).

Använd din rätt att veta

Du har rätt att fråga tillverkare och återförsäljare om förekomsten av de så kallade ämnen som är särskilt farliga (SVHC) enligt EU:s kemikalieförordning REACH. SVHC kan vara cancerframkallande, reproduktionstoxiska och mutagena, de kan vara långlivade, bioackumulerande och toxiska, eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande eller hormonstörande.

Låt oss göra en förändring

Med Kemikalieappen kan du skanna streckkoden för en produkt och fråga tillverkare av trädgårdsredskap och återförsäljare om förekomsten av SVHC. På så sätt kan det hjälpa dig att välja säkrare produkter. Det kommer också att visa företagen att vi, konsumenter, bryr oss och inte vill köpa produkter som innehåller farliga ämnen.

Använd Kemikalieappen och ta reda på om din favoritproducent av trädgårdsmaterial har fasat ut dessa ämnen från sin produktion.

Ladda ner Kemikalieappen och skicka dina förfrågningar. Tillsammans kan vi göra produkterna säkrare!