Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2023

Våra stadgar

Sveriges Konsumenters stadgar

Vår handlingsplan

Handlingsplan 2020–2023

Miljöpolicy

Sveriges Konsumenters miljöpolicy

Integritetspolicy

Sveriges Konsumenters integritetspolicy