Knappt tre månader kvar till valet och det är hög tid att väljarna får reda på hur partierna ställer sig i en rad viktiga konsumentfrågor. Därför har Sveriges Konsumenter bett riksdagspartierna svara på 16 frågor som rör allt från dagens skenande priser till överskuldsättning och hållbara placeringar. Resultatet finns nu att hitta i organisationens Konsumentkompass.

– Jag tror att många kommer bli förvånade när de läser partiernas svar. Visst finns det många bra ambitioner men också stora brister. Mest orolig är jag över att det finns partier som ännu inte har en konsumentpolitik för att få till en hållbar konsumtion. Det menar Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Fakta från Konsumentkompassen

  • 7 av 8 partier vill helt eller delvis skärpa kreditprövningen av lån till konsumenter.
  • 5 av 8 partier vill att staten går in med betydande resurser för att  stärka konsumentvägledningen i kommunerna.
  • 3 partier (M, KD och SD) säger nej till att använda skatter och andra ekonomiska styrmedel för att få till stånd en hållbar livsmedelskonsumtion.
  • Bara två partier (MP och C) svarar ja till att göra det obligatoriskt för tillverkare att ange förväntad livslängd på sina varor.
  • Bara ett parti (MP) svarar ja till att förbjuda bankernas investeringar i företag som utökar sin utvinning av fossila bränslen.
  • Miljöpartiet är det parti som svarar ja flest gånger på Konsumentkompassens frågor. Mest nej svarar Moderaterna.

En kompass för konsumentfrågorna i valet

Redan inför valet 2018 lanserade Sveriges Konsumenter 46 lösningar för en hållbar konsumentpolitik. Sedan dess har flera av förslagen blivit genomförts, men många återstår.

– Med Konsumentkompassen vill vi synliggöra partiernas politik på konsumentområdet. Och inspirera dem till att göra mer. Vi hoppas också att den kan guida väljare inför valet i höst, säger Jan Bertoft.

Sveriges Konsumenters Konsumentkompass finns att läsa på www.sverigeskonsumenter.se/konsumentkompassen

Presskontakt

Jan Bertoft, generalsekreterare
070-797 79 87
jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se

Kristina von Dolwitz, kommunikatör
072-061 73 26
kristina.von.dolwitz@sverigeskonsumenter.se