Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Men om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Du som jobbar med barn och unga kan hjälpa till med det!

Det här utbildningsmaterialet fokuserar på de delar av de Globala målen som är kopplade till konsumtion. Vi kan alla hjälpa till att uppnå målen genom att reflektera över och förändra hur vi konsumerar. Läs mer om hur du som konsument kan vara med och bidra till att de Globala målen nås här.

Tanken med materialet är att sätta igång tankar och funderingar kring hur vår konsumtion påverkar miljö, människor och hur det hänger ihop med hållbar utveckling. Vad kan vi göra för att leva mer hållbart och på det sättet hjälpa till att uppnå de Globala målen? 

Materialet består av sex illustrationer kopplade till olika mål i de Globala målen. Till varje illustration finns övningar som eleverna kan fundera på en och en eller diskutera i grupp. Några kortare övningar kan passa som uppstart av en lektion eller som en del i en längre diskussion. Varje illustration har också en eller två större övningar som kräver lite längre tid.

Använd materialet som det passar er bäst! 

Handla hållbart - utbildningsmaterial om de Globala målen.

Vi har också tagit fram en affisch med en massa bra tips på vad du som konsument kan göra för att hjälpa till i omställningen av samhället så att vi kan uppnå de Globala målen. Affischen hittar du att ladda ned i spalten till höger. 

Materialet togs fram i kampanjen Det goda livet hösten 2017 och finansierades av Sida. 

Sidas logotyp.