Genom att sammanställa uppgifter från Konsumentverket, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna har vi kunnat bedöma och ranka alla våra kommuner utifrån hur bra de är på konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, livsmedelskontroll och tillgång på kontanter.

De fem kommuner som toppar vår sammanställning är: 

Plats 1. Härryda kommun

Plats 2. Habo

Plats 3. Piteå

Plats 4. Vaggeryd

Plats 5. Nässjö

De fem kommuner som hamnar i botten är: 


Plats 290. Arjeplog

Plats 289. Norrtälje kommun

Plats 288. Tingsryds kommun

Plats 287. Hallsbergs kommun

Plats 286. Töreboda kommun

Källor

Underlaget till vår granskning är två rapporter från Konsumentverket: Läget i landet BUS 2019 och Läget i landet KOV 2019, samt Livsmedelsverkets rapport Sveriges livsmedelskontroll 2017 och Länsstyrelserna rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018

Vill du veta mer?

Hela vår granskningen i tabellform hittar på Råd & Röns hemsida. Och till höger finns en länk till vår smarta Sverigekarta där du kan se hur det ligger till i kommuner tvärs över hela landet.