Det som ändrats är att PostNord, som tidigare inte accepterat att agera tullombud för paket från exempelvis Kina och förnekat att de haft ansvar för momsen, nu kommit överens med Tullverket om att de ska administrera momsen. Tidigare har konsumenterna även sluppit betala moms om man handlat för under 200 kronor men enligt lag ska man betala moms i Sverige från första kronan, även på varor som kommer från länder utanför EU. Sedan tidigare gäller det att du även ska betala tull på dina försändelser om varornas pris överstiger 1 500 kronor.


Undantaget Wish

För alla beställningar med ett värde om maximalt 1 500 kronor, och  där försändelsen inte innehåller en så kallad restriktionsvara, som läggs hos e-handelsplattformen Wish, från klockan 18.00 den 14 juni 2018 kommer moms att betalas vid köptillfället. För dessa försändelser behöver inte moms, momshanteringsavgift eller andra tillkommande avgifter betalas, när försändelsen anländer till Sverige.

Detta gäller ännu så länge bara försändelser från e-handelsplattformen Wish. Varor från andra e-handlare eller plattformar där varor kommer från ett land utanför EU, gäller regelverket från den 1 mars 2018 där du betalar moms, i vissa fall tull och PostNords särskilda hanteringskostnader till PostNord när paketet anländer till Sverige.

Undantaget Tyskland

Om paketet gått via Tyskland och där momsdeklarerats och påförts tysk moms ska du inte behöva betala detta även i Sverige, eftersom vi har frihandelsavtal inom EU. Om så är fallet kan du själv påtala detta för PostNord och även bestrida kostnader. Har moms inte påförts där gäller dock de vanliga reglerna. Du kan också välja att själv betala in moms* men skickas din vara med exempelvis kinesiska posten är det automatiskt PostNord som hanterar försändelsen i Sverige.

Önskvärd tydlighet

Att Tullverket aktivt agerar för att moms, tull och andra skatter betalas på vår import har vi på Sveriges Konsumenter ingen anledning att kritisera. Däremot hade man kunnat vara tydligare i sin information och kanske inte behövt lägga hela den ekonomiska bördan på konsumenten från dag ett. Det finns mer information att läsa hos både PostNord och Tullverket, men även på sidorna man handlar vore det bra om det fanns information om att man kan få betala moms och administrativ avgift.

Är det värt det?

När man handlar från Kina och andra länder utanför EU är det viktigt att fundera över hur miljömässigt hållbart det är att handla varor från länder med långa fraktavstånd och som inte har samma krav på hållbara produktionsförhållanden, arbetsmiljö, produktsäkerhet, märkningsregler och kemikalierestriktioner som vi har inom EU. Och även om det är samma konsumentjuridiska rättigheter som gäller om företagen marknadsför sig i Sverige, så är möjligheterna att få rättelse vid en reklamation eller utebliven leverans betydligt svårare. Har du handlat med kreditkort kan du vid utebliven rättelse vända dig till den som utfärdat kortet med din reklamation. 

*I de fall du kan välja med vilken transportör en försändelse ska skickas gör du så här:

  1. Om du väljer att inte anlita PostNord som ombud måste du göra din deklaration själv för att kunna betala in moms. Då kan du börja med att kontakta PostNords kundtjänst för att få fram information om var din försändelse finns lagrad.
  2. Fyll i en deklaration som du lämnar på ett Enhetsdokument (här hittar du rätt dokument). Du ska fylla i sidan 1 av dokumentet (om du har fler varuposter så behöver du även fylla i ett tilläggsblad). Skriv försändelsens lagringsplats (som du fick av PostNords kundtjänst) i ruta 30.
  3. Lämna tulldeklarationen till närmaste klareringsexpedition. När du besöker klareringsexpeditionen måste du också ha med dig styrkande dokumentation, t ex kvittot på ditt köp.
  4. När Tullverket har tagit emot din deklaration och granskat den ska du betala momsen. Du kan betala med kontanter eller kort.
  5. När du har betalat moms får du en utlämningssedel av klareringsexpeditionen. Utlämningssedeln visar att paketet får lämnas ut till dig.
  6. PostNord behöver se utlämningssedeln för att kunna skicka försändelsen antingen direkt hem till dig eller till ditt vanliga utlämningsställe.