Källor: 

Underlaget till vår granskning är två rapporter från Konsumentverket: Läget i landet BUS 2019 och Läget i landet KOV 2019, samt Livsmedelsverkets rapport Sveriges livsmedelskontroll 2017 och Länsstyrelserna rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018