Det är en komplicerad värld som möter dagens konsumenter. Trots all tillgänglig information och en lagstiftning som ska tvinga fram mer öppenhet.

Ett färskt exempel är de testresultat som vårt projekt Nordqual publicerade häromdagen och som visar att tre av de fyra tvättmedel som var med från Lidl innehåller fler oönskade kemikalier än testets övriga produkter. Här återfinns allergena parfymer och allergena konserveringsmedel, miljöförstörande ämnen, hormonstörande och reproduktionsstörande ämnen samt färgämnen.

Hur ska konsumenterna veta det? Jo, den som kan tyska och har goda kunskaper i kemi kan läsa det finstilta på förpackningarna! Kemikalierna borde förstås inte finnas där över huvud taget.

Men det handlar inte bara om tvättmedel. I butiken erbjuds vi mat som är miljövidrigt producerad eller oärligt marknadsförd. Och på nätet appar och tjänster som kränker vår integritet och som sprider vår högst privata data för vinden utan att vi förstår det. Och vi utsätts för säljmetoder som lurar in oss i långa avtal utan chans att backa ur.

Ska det va’ så här? för att citera den tidigare tv-profilen Sverker Olofsson.

Svaret är nej. Även om vi aldrig kommer att få en perfekt värld ska vi konsumenter inte acceptera att så mycket är lurigt och så mycket är svårt och komplicerat. Det leder till ökade klyftor, det leder till orättvisor, det leder till lidande, det leder till att människor och samhälle förlorar mångmiljardbelopp varje år.

Alla mina år med konsumentfrågorna har lett till insikten att det finns ett par generella problem som består – eller tilltar.

  1. Myndighetskontrollen räcker inte. Regler är inte meningsfulla om de inte följs upp. Företag måste veta att övertramp straffar sig – annars lockas många att runda hörn för att övertrumfa konkurrenter.
  2. Tid och kunskap räcker inte till hos oss konsumenter. Vi drunknar i information överallt, vi har alla en stressig vardag, förutsättningarna ser väldigt olika ut mellan olika konsumenter. Det finns för stor tilltro till att information och märkning löser problemen. Det behövs kombination av information OCH reglering, det visar all forskning. Det måste vara LÄTT att välja rätt. För alla.
  3. Vem kan man lita på? Den gamla proggschlagern är mer aktuell än någonsin när reklam kommer i nya former, främst på nätet. Vi har svårt att avgöra vad bland influencers och omdömen som är oberoende och vad som är köpt reklamplats eller påverkat på annat sätt.

Och så, inte minst:

  1. Det oberoende stödet till konsumenterna har minskat det senaste decenniet. Det är nästan 100 kommuner färre som bedriver konsumentvägledning nu sedan 2015 och det är betydligt fler tjänster som försvunnit än de som tillkommit genom Konsumentverkets centrala tjänst Hallå Konsument. Många av de resterande 179 kommunerna har bara ett fåtal timmars tillgänglighet i veckan vilket är helt otillräckligt.

Just nu vet vi inte vilka politiker som kommer att styra Sverige framöver. Men oavsett vilka det blir är det viktigt att de inser att alla är konsumenter och att det behövs politisk handlingskraft, inte bara marknad. Och att de avsätter medel både till myndigheter, stöd på lokal nivå och ett starkt civilsamhälle.

För det behövs betydligt större satsningar på konsumentpolitiken. Den behöver uppgraderas och ta hänsyn till det faktum att världen har blivit mer komplex för konsumenter och vi måste göra mycket mer för att ställa om till en långsiktigt hållbar konsumtion. Det kommer dagens konsumenter att tjäna på. Och morgondagens.