Radio och TV

Det är förbjudet att rikta reklam till barn under 12 år i radio och tv enligt Radio- och tv-lagen. Det gäller även radio och tv som sänds/streamas via webben. Men de kanaler som sänder från andra länder (som TV3 och Kanal 5) kommer dessvärre undan förbudet.

Direktreklam

Det är förbjudet att skicka reklam till barn under 16 år. Till direktreklam räknas brev, sms eller telefon. Den som gör det bryter mot vad som kallas god marknadsföringssed i Marknadsföringslagen.

Vuxen och barn tittar i varsin skrift

Olämpliga produkter för barn

Det är heller inte god marknadsföringssed enligt ICC, Internationella handelskammaren, att göra reklam för produkter som är olämpliga för barn eller som motverkar positiva beteenden, livsstilar och attityder.  

Internet

Trots att barn tillbringar stora mängder tid på t ex sociala medier så finns det idag ingen lag som särskilt förbjuder reklam riktad till barn på internet. Men rent generellt säger Marknadsföringslagen att reklam måste anpassas till mottagaren så att hen inte riskerar att bli vilseledd. Detta gäller förstås också barn även om det inte står svart på vitt.

Barn framför tv-skärm

Däremot är det på internet liksom i all annan media förbjudet med:

  • reklam i spel eller reklam utformad som spel.
  • reklam som inte är tydligt märkt som reklam.
  • direkta köpuppmaningar (som t ex ”Köp nu!”) till personer under 18 år.

Du kan läsa mer om barn och reklam på Konsumentverkets sajt.