Sedan 2006 ger vi ut Råd & Rön, Sveriges största konsumenttidning som dessutom är reklamfri. Tidningen har funnits sedan 1958 och gavs först ut av Konsumentverket.

I Råd & Rön hittar du tester, konsumentråd och längre, fördjupande artiklar. De kan handla om reklam, försäkringar, ekonomi, miljö eller vara en granskning av företagens etik och ansvarstagande vid tillverkning av produkter.