Sedan 2006 ger vi ut Råd & Rön, Sveriges största konsumenttidning som inte finansieras genom reklam. Tidningen har funnits sedan 1958 och gavs först ut av Konsumentverket.

I Råd & Rön hittar du tester, konsumentråd och längre, fördjupande artiklar. De kan handla om reklam, försäkringar, ekonomi, miljö eller vara en granskning av företagens etik och ansvarstagande vid tillverkning av produkter.

I styrelsen för Råd & Rön AB ingår:

  • Örjan Brinkman, ordförande
  • Anders Andersson
  • Lars-Åke Henriksson
  • Helena Ingvarsdotter
  • Christina Mörk
  • Disa Åberg
  • Inger Persson
  • Maria Wiezell, personalrepresentant
  • Hampus Engstedt, personalrepresentant