Nu håller alla andan inför fortsättningen. Och samtidigt som zoom-mötena fortsätter försöker vi på Sveriges Konsumenter och Råd & Rön försiktigt öppna upp för lite mer fysiska möten på kontoret eller utomhus, under coronasäkra former.

Frågan gäller själva coronan, om det blir en andra våg av smitta. Men också förändringarna av samhället och livet i stort – på både gott och ont.

Debatten om omstarten har varit livlig med alla typer av åsikter – från att ge alla branscher och företag kompensation så att de kan fortsätta som vanligt – till att ta tillfället i akt att göra genomgripande förändringar för en hållbar och klimatsäker framtid.

Detta samtidigt som det finns stora politiska förslag på bordet – som EU:s Green Deal, och "Farm to Fork" (se mitt tidigare blogginlägg) och Den nya Konsumentagendan 2021-2027.

Rapporten från Omstartskommissionen gav ett ganska splittrat intryck. Det är tydligt att det finns väldigt olika fokus och viljor. Men konsumentperspektivet är som ofta annars frånvarande.

Sveriges Konsumenter har räknat upp 13 områden där vi konsumenter påverkas. Och argumenterat för att när vi går in i en lågkonjunktur med klimatutmaningar behövs det mer stöd och vägledning än någonsin för att förhindra utslagning och ökade klyftor mellan olika grupper av konsumenter. Detta samtidigt som konsumentvägledningen i landet rustar ner och Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, är överhopade av ärenden.

En avgörande fråga är vad pengarna räcker till. Det finns de som menar att vi måste vänta med klimathotet och andra stora hållbarhetsutmaningar. Men det är ett kortsiktigt, snävt och farligt tänkande.

Finansminister Magdalena Andersson har lagt fram ett historiskt paket om obegripliga 100 miljarder. Hon säger till Di.se: ”Det ska också vara pengar som gör nytta i ekonomin. Det är inga gratispengar utan pengar som framtida generationer ska betala ränta på och som man behöver betala tillbaka.” 

Här kan Civilsamhället med relativt små medel göra reell nytta för omställningen till en hållbar ekonomi. Genom att vara med och rädda konsumenter från skuldfällor kan vi i framtiden hjälpa regeringen att fylla på sina lador istället för att sitta fast i konsumtionsskulder. Och vi kan vägleda vilsna, oroliga och utsatta konsumenter i en vardag som kanske är mer komplex än någon.

Så, finansministern, regeringen, samarbetspartierna – tänk i konsumentperspektiv också. Låt det märkas i politik och i budgetar att vi låter alla goda krafter få förutsättningar att bidra till en gemensam och hållbar framtid.