Den bilden verkar ha etsat sig fast och har säkert bidragit till att det skolämne som heter hem- och konsumentkunskap fortfarande är grundskolans absolut minsta ämne. Trots att det rymmer så oändligt mycket mer än så och att behovet av kunskap bland dagens unga är betydligt större än vad som ryms inom 1,7 procent av grundskolans alla lektionstimmar.

Starka, medvetna och kritiska konsumenter vill alla ha.  Jag hör det ständigt i mina möten med politiker, allmänhet och näringslivsfolk. Tyvärr dras inte rätt slutsats – att det måste ske från grunden. Särskilt nu när det har blivit så svårt att vara konsument – med skuldfällor, dold och lurig reklam, skräpmat, krångliga tekniska tjänster, långa avtalsvillkor och dessutom den stora utmaningen i att konsumera klimatsmart och hållbart.

Att ge elever utbildning i hem- och konsumentkunskap värd namnet är en fråga om rättvisa. Om att förhindra utslagning i framtiden. Om att ge alla en bra start som konsumenter – oavsett var man bor, vem man är och vad föräldrarna kan bistå med. Här finns nämligen redan idag stora klyftor. Det är också en fråga om att realisera Agenda 2030 – de 17 globala målen som ska slå igenom överallt.

Just nu finns en möjlighet att förändra detta. Skolverket, som aldrig begripit ämnets vikt och potential, har lagt fram ett förslag där de tilldelar ämnet ytterligare fyra timmar. Till 122 timmar av grundskolans 6900. Jag upprepar: Fyra! Det är inte ens symboliskt…

Som en jämförelse så föreslås SO-ämnena få ytterligare hundra timmar. Men hem- och konsumentkunskap kommer – om förslaget blir verklighet – fortsätta att ha hälften så många timmar som ämnena Bild och Musik. Proportioner som är totalt orimliga på 2020-talet.

Vi talar alltså om ett skolämne med uppgift att förmedla omistlig livskunskap för att motverka ohälsa, ekonomisk utslagning, ruffel och båg, och ett leverne som förstör vår planet. Vad vi har här är inget mindre än ett av grundskolans viktigaste ämnen. Jo, faktiskt.

Det är hög tid att ointresset och okunnigheten om detta skolämne får ett slut! Ämnet hem- och konsumentkunskap måste stärkas. Det är ett krav vi och våra medlemsorganisationer driver och som finns omnämnt i vår skrift ”En stark och hållbar konsumentpolitik”. Att tredubbla antalet timmar som jag skriver i en debattartikel i tidningen Läraren är ett högst rimligt krav.