Vill du veta mer?

Mer om vår granskning finns att läsa i vår tidning Råd & Rön. 

Källor

Underlaget till granskningen består av Konsumentverkets två rapporter: Läget i landet, Budget- och skuldrådgivning 2021 och Läget i landet, Kommunernas konsumentvägledning 2021, samt Livsmedelsverkets rapport: Sveriges livsmedelskontroll 2019 samt Tillväxtverkets statistik om serviceställen för kontantuttag.