Det är lätt att glömma att det vi konsumerar i Sverige oftast påverkat både människor och miljön i de länder där varorna tillverkats. Illustration: Ellen Ekman

 

Fakta om miljö- och klimatpåverkan i produktionen 

Skadliga ämnen i vardagsprodukter har inte bara med oss slutkonsumeter att göra. Den största miljö- och klimatpåverkan för en produkt sker i de tidiga stadierna av livscykeln, nämligen i produktionsledet. För en textilprodukt motsvarar tillverkningen hela 80 procent av den totala klimatpåverkan. 

Under tillverkningen används stora mängder kemikalier för produktion, färgning, och bearbetningI de allra flesta fall finns inte särskilt höga halter av oönskade ämnen kvar i själva slutprodukten som når oss konsumenter i butiken. Men var tar de skadliga ämnena vägen? Stora mängder släpps tyvärr ut direkt från fabrikerna, och påverkar både den närliggande miljön och människors hälsa negativt. Vi förklarar mer i artikeln här

Mer om kampanjen

Textil- och läderindustrin i fokus

Vi har valt att fokusera på tillverkningen av textilier och läder eftersom de är två mycket problematiska branscher. Inom både textil – och läderindustrin cirkulerar stora mängder skadliga ämnen. Det är särskilt arbetare i tillverkningen och närmiljön runtomkring produktionen som riskerar att utsättas för skadliga ämnen och där med påverkas av dess negativa effekter. Här kan du läsa mer om värstingämnena i läderindustrin. 

Transparens är nyckeln  

För att kunna göra skillnad och förbättra för arbetare, miljön och klimatet måste företag vara transparenta. Om inte fullständig information finns om hur hela leverantörskedjan ser ut, i vilka fabriker som tillverkningen sker och vilka ämnen som används i processerna är det i princip omöjligt att kunna granska företag. Tillsammans med Fair Action har vi listat 4 argument varför transparens är viktigt, läs här

Tips till konsumenter

Vi vill såklart passa på att ge några enkla tips till konsumenter på vad de kan göra för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. 

  • Förläng livslängden på de prylar du redan har 
  • Var frågvis! Ställ frågor i butiken om tillverkning och arbetsförhållanden 
  • Välj produkter med miljömärkningen EU Ecolabel, eller naturgarvat läder 
  • Använd din rätt till information och Kemikalieappen 

Ett samarbete med föreningen Fair Action 

Materialet till kampanjen är framtaget tillsammans med föreningen Fair Action som är experter på området. De arbetar med att granska arbetsvillkor och miljö i svenska företags leverantörsled. Vi har publicerat en intervju med Fair Action här

En del av projektet AskREACH 

Den här informationssatsningen genomförs som en del av vår medverkan i EU-projektet LIFE AskREACH. Projektets huvudsakliga mål är att minska risken att människors och miljöns utsätts för farliga ämnen. Genom projektet ger vi ut konsumentverktyget Kemikalieappen.

 

Frågor? Kontakta vår projektledare Maria Hammarling på: maria.hammarling@sverigeskonsumenter.se 

 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.