Under våren har eleverna utforskat frågor om omställning och hållbarhet tillsammans med sin lärare Lina och haft skapande workshops tillsammans med bildkonstnär Ulrika. De har t ex fått lära sig om donutmodellen om hur planetens gränser och våra behov och rättigheter hänger ihop, om mat och resor och intervjuat skolpersonalen. De har arbetat med en framtidsvision för Färgelanda och med Ulrika har den blivit verklig genom skapandet. Eken har fått symbolisera framtiden och fått bära elevernas tankar kring det värsta och bästa som skulle kunna hända om 300 år.

Läs alla inlägg från klassen här!

Konstnär Ulrika planterar en ek tillsammans med eleverna

Sista dagen med projektet planterades en ek på skolgården. Alla tog varsitt spadtag och eleverna kommer nu att kunna följa eken som ska växa sig stark långt in i framtiden. 

Modell av Färgelanda på konsthallen, det framtida Färgelanda

Därefter var det dags att inviga utställningen på konsthallen! Landskapet över Färgelanda centrum täcker nästan hela golvet. Där finns vindkraftverk på kyrkan, växthus på skolan, bilfritt i centrum varelser som äter avgaser och skräp. 

Framtida djur, modeller som eleverna skapat

Vattendjur som äter plast och föroreningar i havet! 

Vägg med bilder som eleverna skapat utifrån kaffefläckar

Tack hela klass 4 och alla inblandade i Omskaparprojektet – konstnär Ulrika Jansson och alla lärare och personal på Valboskolan för att vi fått följa ert skapande under våren!