Vi inledde vårt Omskapararbete med att vara med i Forskarfredag där eleverna fick fota sina mattallrikar för att utveckla en app och diskutera matsvinn. Vi genomförde också Kemins dag. Själva Omskaparprojektet startade vi med att arbeta med Donuten* och miljön runt omkring oss. Vikten av att bevara djurarter var något som eleverna återkom till. Vi talade bland annat om den vitryggiga hackspetten, men även om bin och andra djur.

När vi pratade om mat och resor kunde vi både relatera till vårt samarbete med Forskarfredag och även förändringar med resor i och med Corona. Vi passade också på att anmäla oss till Textiljakten där Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg tillsammans skulle samla in 31 ton textilier. Våra fyror samlade in ungefär 500 kg!! Vi lärde oss mer om textilåtervinning och väntar nu på att få en digital visning av Wargön Innovation som är med och arrangerar Textiljakten. 

elever med container full med påsar med textilier

Det som eleverna ändå tyckte var roligast var samarbetet med kulturaktören Ulrika Jansson. På första träffen presenterade Ulrika olika konstverk nu och genom tiderna som handlar om miljö. Sedan gick vi ut i vår dunge och gjorde Land Art av naturmaterial.

Bladkonstverk på mossa Kastanjer omgärdade av sten till ett konstverk.

Vid nästa tillfälle visade Ulrika bilder på fåglar och berättade om deras problem som är samma ekologiska problem vi människor också står inför. Lösningarna är också desamma. Därefter fick eleverna göra egen miljövänlig mongolisk papier-maché som de använde för att skapa fågelbon som de färgade med kryddor och andra färgpigment.

elever blandar till mongolisk papier-maché. elever skapar fågelbon fågelbotillverkning

De fick även marmorera papper som de skulle använda till kommande fågeltillverkning. Eleverna fick också göra fågelteckningar utifrån kaffefläckar och de märkte att det var lättare att börja måla då de fick utgå från något som redan fanns på pappret.

elever målar fåglar på papper med kaffefläckar elev håller upp marmorerat papper

 

Sista tillfället med Ulrika skapade eleverna fåglar till sina fågelbon, fåglar med uppgift att uttrycka elevernas tankar och budskap.

elevkonstverk fågel i fågelbo elevkonstverk fågel i fågelbo flera fåglar i fågelbon

Men vad skulle fåglarna få berätta? Vi fortsatte med budskapen på kommande lektioner. Först fick alla skriva hur man ville att världen skulle vara i framtiden. Därefter arbetade eleverna i grupp och lottade fram texter som sattes i en färdig mall. Vi läste upp dessa texter. Sedan fick var och en fundera utifrån en egen mall innan den helt egna texten skrevs och den som ville utgå från mallen kunde göra det.** 

Tanken var att fåglarna skulle ställas ut på Bohusläns museum men det gick inte eftersom museet är stängt på grund av pandemin. Men nu har vi äntligen fått en utställningsplats i ett skyltfönster nere i centrum! Där ställer vi ut våra fåglar, teckningar och även ett par collage om miljö och kläder som eleverna gjort.

skyltfönster med elevernas fåglar utställda

Alla foton: Cecilia Friis.

* Den som är nyfiken på vad Donut-övningen handlar om kan läsa mer i blogginlägget "Om en hållbar värld"

** Några av elevernas texter kommer att publiceras i den här bloggen framöver. Håll utkik!