En promenad från skolan ut i skogen tog eleverna till en plats där de fick börja med att lägga sig på liggunderlag och stanna upp en stund. De fick öva på att lyssna på ljuden runtomkring, känna doften av naturen och se på platsen de hamnat på.

Tia vilar på ett liggunderlag i skogen.

Därefter fick eleverna utforska vad trygghet kan vara för dem, genom att de fick ta hand om varsin liten pinne, som skulle symbolisera dem själva. Denna fick de strosa runt med i skogen och hitta en plats där pinnen/de själva trivdes och ville vara. De fick omskapa platsen på ett sätt som kunde symbolisera trygghet, med hjälp av material som fanns i skogen.   

Två pinnar med ansikten som står bland löv. Flera små pinnar med målade ansikten som står bland löv. En liten pinne med målat ansikte som ligger på ett löv.

 

Träffen i skogen avslutades med att eleverna fick bygga en skulptur tillsammans. Varje pinne symboliserade ett minne från stunden i skogen.

skulptur av träpinnar i skogen