Grön omställning är prio för det svenska ordförandeskapet. Tillsammans med säkerhet, konkurrenskraft och demokratin. Det är rimliga och viktiga prioriteringar i dessa dramatiska tider.

Vad som inte syns lika tydligt är konsumentfrågorna. Men mängder av viktiga förslag för EU:s 500 miljoner konsumenter ligger på bordet. Och Sverige håller i klubban.

Faktum är att den här våren blir avgörande för mycket som har att göra med allas vår vardag – vare sig det är möjligheten att köpa hållbar mat och andra varor, slippa bli övervakade och styrda via internet eller att slippa greenwashing. Nästa år går EU in i valårs-läge och då är det viktigt att Green Deal, Farm to Fork, Fit to 55, lagar om artificiella intelligens och andra ambitiösa initiativ baxats genom unionens komplicerade beslutsapparat.

Någon som har en viktig roll är vår konsumentminister Erik Slottner. I morse träffade vi från Sveriges Konsumenter och europeiska konsumentorganisationen BEUC honom på finansdepartementet. Vi räckte över vårt gemensamma memorandum med konsumentperspektiv på en rad frågor. Och vi pratade – om vad som är viktigt för alldeles vanliga människor och framför allt för dem som är utsatta, pressade, lurade.

Jag har suttit i samma rum med en lång rad ministrar av olika partifärger. Det är viktiga minuter. Många gånger har vi varit ögonöppnare, vägvisare, kunskapsgivare.

Men sällan har ett ministermöte varit så viktigt för framtiden som det i morse.

Inte bara står vi mitt uppe i två stora superförändringar i form av den gröna och den digitala omställningen. Kriget i Ukraina och energikrisen vänder upp och ner på människors liv.

Så sällan har ett ordförandeskap varit så ödesmättat – för ditt och mitt liv och livet hos konsumenterna i Grekland, Irland, Finland, Frankrike, Polen…

Men vad kan Sverige i praktiken göra?

Olika ministrar framhåller att man ska ha en ”neutral roll”, att man inte kan driva specifikt svenska ståndpunkter.

Sant.

Men alla som suttit ordförande eller varit på ett möte över huvud taget vet att den som leder mötet har makt. Över fokus, över dagordningen, över hur länge folk får prata, över slutsatserna. När frågor står och väger finns möjlighet, med skicklighet och smarta allianser, att knuffa bollen i rätt riktning.

Det är en fråga om kunskap, inställning, perspektiv och ett balanserat synsätt, hos Erik Slottner och alla hans kollegor och medarbetare. Näringslivslobbyn – vare sig det gäller banker, bönder eller biltillverkare – har alltid mycket större resurser än vi har från konsumentsidan. Vi är pyttesmå i resurser men vi har rimligheten och ofta logiken på vår sida. Också har vi konsumenterna, i form av våra medlemsorganisationer som representerar äldre, funktionsvariationer, utlandsfödda, socialt utsatta. Och BEUC:s 46 alla medlemsorganisationer från Malta till Norge.

Den samlade konsumentrörelsen har en historiskt viktig roll att stå upp för utsatta och drabbade i tider av omvälvande förändringar. Det är viktigt att den ekonomiska press som många upplever just nu inte bromsar den gröna omställningen. Här har EU en viktig roll att fylla för att säkerställa att konsumenter kan göra hållbara val. Ofta säger vi från både konsument- och miljörörelsen just det – att handlingskraften och möjligheterna kommer från EU-samarbetet.