Jag pushar också min omgivning, både för att klara ut missförstånd men också för att klargöra var man får ”mest eko för pengarna”. Vissa vänner – särskilt de som med en fot i konventionell matproduktion – har varit mer eller mindre emot men börjat svänga. Ekologiskt har gått från att vara en ”religion” i vissas ögon till att vara en realitet. Och en affärsmöjlighet.

I mataffären använder vi ungefär var tolfte krona till ekologisk mat. Det är en klar ökning sedan år 2000, men fortfarande för lite. Att ekologisk inte ökat mer, har många förklaringar. En är att ”närproducerat” (detta luddiga begrepp) fått ökat genomslag, inte minst på grund av coronapandemin.

En annan är att det figurerar en hel del myter. ”Det är dyrare” hör jag ofta. Det stämmer – men det gäller inte alla varor och prisgapet har faktiskt blivit mindre. Det kan också misstänkas att handeln ibland tar högre marginaler för att de vet att många är beredda att betala lite extra för ekologiskt. Vilket är en felsyn. För ekologiskt är ingen ”nischprodukt”, det borde vara en viktig del av det nya normala.

I dag odlas det ekologiskt på en femtedel av den svenska jordbruksarealen och målet är en tredjedel. EU:s Jord till bord-strategi har det oerhört ambitiösa målet att 25 procent av åkerarealen ska vara eko inom tio år (från knappa 8 procent idag).

Enligt den svenska livsmedelsstrategin ska 60 procent av de offentliga måltiderna ska vara ekologiska. Det finns ambitiösa kommuner som Uppsala (se mitt tidigare blogginlägg) där målet satts till 100 procent och där man redan hunnit halvvägs. För samma peng som man hade tidigare. Så säg inte att det inte går.

Just nu pågår kampanjen ”Eko-september”. Den finansieras av staten (Jordbruksverket) för att ge en rättvis och tydlig bild av vad ekologiskt egentligen är. Det är inte propaganda, det är fakta, som balans till alla lösa påståenden som haglar i luften. Sveriges Konsumenter deltar i projektet, eftersom vi vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling och vill göra det lätt att välja rätt. Här hittar du till exempel tio faktaspäckade argument för eko. Också kan du testa dina kunskaper med vårt quiz (själv hade jag 10 av 12 möjliga rätt, man kan alltid lära sig mer). 

En stor fördel med ekologiskt stavas pålitlighet. I en tid när reklamen kryddas med snömos om rent, nära, och ”på naturens villkor” är ekologiskt väl definierat, certifierat och kontrollerat. Man vet vad man köper, vilket man inte alltid gör med allt miljöfluff runt maten.

Självklart är ekologiskt inte den perfekta lösningen, någon sådan finns knappt eftersom all matproduktion på något sätt drar resurser och påverkar miljön. Men, som vi säger i Sveriges Konsumenters ståndpunkt ”Bra mat åt alla”:

Ekologiska livsmedel visar på många sätt vägen för en hållbar produktion, men all produktion måste uppfylla höga krav på hållbar utveckling. Det innebär ett absolut minimum av kemiska bekämpningsmedel och antibiotika till djur. Det innebär kraftfulla åtgärder för att minska klimatbelastningen, gynna den biologiska mångfalden, minimera läckaget av kväve och fosfor till naturen och ersätta fossil energi med förnybar. Vidare måste arbetsmiljöförhållanden och djurens egenvärde respekteras.