Att lura konsumenter är ofta både riskfritt och billigt. Det är för lätt att komma undan och straffen är ofta förbluffande låga jämfört med exempelvis inbrott.

I går kväll medverkade jag i SVT-programmet Veckans brott (Går att se på SVT Play) om telefon- och kortbedrägerier – en företeelse som tyvärr ökar. Det hör vi från våra medlemsorganisationer men också från konsumentvägledarna och olika myndigheter. De som helst inte pratar om problemen är bankerna, som också vägrade komma till studion.

Problemen gör klyftan mellan dem som kan och inte kan hantera ny teknik och webblösningar tydlig. Det kan handla om äldre, människor med så kallade kognitiva funktionshinder som dyslexi och det kan handla om dem som har språksvårigheter. Säkerhet och skydd måste anpassas till dem – också. Det ska inte vara ett stort hinder att vara ovan vid ny teknik och nya begrepp, man ska inte behöva vara orolig att göra fel.

Idag läggs en orimligt stor börda på oss konsumenter. Vi ska vara misstänksamma och genomskåda bedragare, vi ska ha koll på mängder av applikationer och säkerhetskoder.

Att vara godtrogen eller glömsk kan straffa sig rejält. Den som varit ”grovt oaktsam” kan i värsta fall bli av med hela sitt livs besparingar eller tvingas gå från hus och hem.

Men hur misstänksam kan en 80- eller 90-årig egentligen förväntas vara som blir avbruten i vilan eller matlagningen hemma när en trovärdig röst på telefonen påstår sig ringa från banken eller polisen? Vi kan inte utgå från att alla människor är sunt misstänksamma.

Bankerna har ett stort ansvar att ta fram lösningar. De lägger ner bankkontor och försöker fasa ut kontanter – då måste de också ta fram tekniska lösningar som fungerar för ALLA.

Men politiken och polisen har också ett stort ansvar. Bedrägerierna fortsätter att öka och antalet polisanmälningar är nu långt över 100 000 per år. Samtidigt som mörkertalen är stora (det talas om att bara var fjärde brott anmäls) så är det bara runt sju procent som klaras upp. Bedrägerier anses knepiga och oattraktiva att utreda bland såväl poliser som åklagare.

Det duger inte. Bovar som orsakar så stort lidande och skada och där mängder av konsumenter blir brottsoffer måste avskräckas – inte uppmuntras. Det behövs ett nytt synsätt på den här problematiken – och det med ett tydligt konsumentperspektiv.

Min frustration över hur enkelt det är att lura oss konsumenter och komma undan med det inspirerade till min konsumentdeckare Lögnens Höga Pris som kom ut i höstas.  Det ser ut som om den dessvärre kommer att fortsätta vara aktuell länge än.