2017 blev det mycket skriverier om enorma mängder paket från Kina som blev liggandes på Arlanda till stort förtret för svenska konsumenter. På kort tid hade direktimporten via sajter som Wish och Alibaba nått nya rekordnivåer.

Medan Tullverket började titta på i vilken mån man betalade moms och tull på produkterna, så började Elsäkerhetsverket titta på just säkerheten i de elprodukter som doldes i paketen.

2018 kunde man presentera ett test gjort på tio USB-laddare som alla inhandlats via kinesiska sajten Wish.

Farliga att använda

Var enda laddare visade så allvarliga brister att de bedömdes som direkt farliga att använda.

– De tio laddarna klarade inte ens baskraven för säkerhet. Sex av laddarna uppfyller inte kravet på brandbeständighet, utan brinner upp i sin helhet. Ingen laddare klarar kravet på isolationsavstånd. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna och resterande ligger alla kring eller under en halv millimeter, kravet är minst fyra millimeter, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Även om det ser bra ut med CE-märkning, den produktmärkning som används inom EU och EES, och som ska visa att produkten klarar fastslagna säkerhetskrav, så kan man behöva kolla upp fler saker. Läs mer om det här. (Länka till Q & A)

Många trasiga från början

Förutom att produkterna kan vara direkt farliga, så vittnar många köpare om produkter som inte håller måttet jämfört med informationen på köpsajten, produkter som kommer sent eller inte alls och produkter som är skadade/obrukbara redan från början.

Här kan man fundera över vad det billiga köpet betyder i ett större hållbarhetsperspektiv. Att köpa något som kanske inte funkar spelar kanske inte så stor roll om man inte betalar så mycket. Men vad betyder det för miljön? Sverige hör till de länder som släpper ut mest växthusgaser per person. Och skulle vi räkna med utsläpp kopplade till import skulle avtrycket bli ännu större.

Så vad kan du göra som konsument? För det första bör du veta att när du själv importerar direkt från en aktör utanför EU/EES så finns det ingen ekonomisk aktör som ansvarar för att produkten uppfyller säkerhetskraven. (Läs mer om det här under Q & A.)

Det här kan du göra:

* Kontrollera att produkten är märkt med information om tillverkaren.

* Kontrollera säljaren, så att det finns kontaktuppgifter till företaget/säljaren. (Ibland finns visserligen telefonnummer, men när man ska ringa kan man upptäcka att det är 1234567890…)

* Du kan kontrollera om den produkt du är intresserad av har försäljningsförbud i Sverige här.

* Undvik privatimport om du inte känner dig helt säker på produkten. Det är ditt ansvar som konsument att säkerställa att produkten kan användas i Sverige.

* Om du redan handlat kan du kontrollera din produkt hemma. Läs mer om det här.