Privatimportens faror – köp på egen risk är ett EU-finansierat projekt som Sveriges Konsumenter driver tillsammans med Elsäkerhetsverket. Syftet är att öka konsumenters kunskap om de risker som köp av elprodukter från utomeuropeiska e-handelsplattformar innebär.

Bakgrund

I december 2017, när sajter som Wish, Alibaba och Amazon var som populärast, rapporterades att Arlanda tog emot över 150 000 paket om dagen från Kina. I paketen dolde sig en uppsjö av elektriska prylar som USB-laddare, lampor och leksaker.

Upprördheten var stor när den enorma mängden paket ledde till att leveranser inte kom fram i tid till julafton och konsumenter överraskades av ytterligare avgifter i form av moms och hanteringsavgifter.

Men vid sidan av försenade leveranser och dolda avgifter finns än större problem med den så kallade privatimporten.

Köp på egen risk

I en undersökning utförd på laddare från sajten Wish kunde Elsäkerhetsverket visa att samtliga av de tio laddare som testades hade så allvarliga brister att myndigheten anser att de är direkt farliga att använda.

Om laddarna varit till försäljning i europeiska butiker hade produkterna snabbt kunnat åläggas försäljningsförbud och återkallas, men eftersom både plattformarna och tillverkarna ligger utanför EU är det faktiskt du själv som ansvarar för att produkten är säker att använda.

Vi täpper till kunskapsluckor

De flesta som köper den här typen av produkter är troligtvis inte medvetna om att de utsätter sig själva och andra för livsfara. Elsäkerhetsverket är däremot fullt medvetna om riskerna med privatimporten, men har ont om data på hur många olyckor och incidenter som drabbar konsumenter till följd av den. Mörkertalet är sannolikt stort.

I projektet kommer vi därför att sprida kunskap om vilka risker du som konsument tar på dig när du handlar från de utomeuropeiska megasajterna och samla in berättelser från konsumenter som redan har drabbats. Vi vill genom detta både belysa privatimportens risker och hjälpa tillsynsmyndigheter att få en bättre överblick av dess konsekvenser.

Projektet hjälper oss i arbetet med att verka för ny EU-lagstiftning som tvingar utomeuropeiska e-handelsplattformarna att ta ett större ansvar för produkterna som de marknadsför.