Valboskolan i Färgelanda

Modeller till det framtida Färgelanda växer fram!
Modeller till det framtida Färgelanda växer fram!

 

Under våren har eleverna i åk 4 utforskat frågor om omställning och hållbarhet tillsammans med sin lärare Lina och haft skapande workshops tillsammans med bildkonstnär Ulrika Jansson. De har arbetat med en framtidsvision för Färgelanda och med Ulrika har den blivit verklig genom skapandet. En ek har fått symbolisera framtiden och fått bära elevernas tankar kring det värsta och bästa som skulle kunna hända om 300 år. I material som lera och återvunna förpackningar har en vision av det framtida Färgelanda vuxit fram. På konsthallen visades också elevernas målningar och framtidsmanifest upp efter att projektet avslutats.

”Ett sätt att göra hållbar utveckling mer konkret är genom att faktiskt få göra och skapa. Det var med konstnären Ulrika som barnen började se lösningar.”
Lina, lärare på Valboskolan

>> Läs alla inlägg från Valboskolan här!

Juringe skola i Huddinge

Clowner på Juringe skola
Clowner på Juringe skola

 

Eleverna i 4-5:an, klass Blanca, på Juringe skola har under våren jobbat tillsammans med sin lärare Andrea och musik- och scenkonstnärerna Ida Lod & Andréa Arlid kring frågor om hållbarhet och omställning. Genom att jobba med röst, musik, clown och rörelse har eleverna fått prova nya sätt att uttrycka sig på. De fick också skapa framtidsmanifest och skapa egna clown-alter-egon! Iklädda rollen som fåglarna och clowner har eleverna framfört sina budskap om framtiden och skrivit egna framtidsmanifest. Till avslutningen hade eleverna övat in ett framträdande där de fick presentera allt som de övat på under våren. 

>> Läs alla inlägg från Juringe skola här!

Backeboskolan i Nacka

På Backeboskolan har de haft tre parallella Omskaparprojekt, i årskurserna 4, 5 och 6. 

Hållbar och hoppfull cirkus 

Clown- och cirkustruppen Trupp Trunk bestående av Petter Wadsten, Karin Svensson och Camilla Rud är de tre kulturaktörerna som tillsammans med eleverna i åk 4 och lärare Lotta har jobbat tillsammans under våren. De har rockat rockringar, jobbat med kroppen genom akrobatik och övat på att hålla många bollar i luften – med sopor som tema.

Så här skriver Trupp Trunk efter en av workshopparna:

Temat var sopor och humor – sophumor och eleverna fick i uppgift att skapa sopmasker. Eleverna skulle sedan gestalta en karaktär med hjälp av masken och hela kroppen. Masker är bra för de gör att det oftast inte känns lika utsatt att uppträda och så lär de oss att gestalta med kroppen och att hålla huvudet vänt mot publiken. Under tidigare träffar har vi utforskat sopor och jonglering – sopjonglering och akrobatik i naturen.

Sopmonstren i sina masker
Sopmonstren i sina masker

Möten med naturen 

I årskurs 5 fick eleverna med lärare Linda prova på dans och naturhantverk tillsammans med Anna Lundstedt och Niklas Taliaferro. Fokus för de skapande träffarna har varit på naturen och en yttre och inre omställning. Eleverna har i naturen och med hjälp av Anna och Niklas letat efter nya sätt att möta och uppleva världen runt dem. De har fått utmaningar för alla sinnen och tränat i samarbete ute i skogen. Eller som Anna & Niklas själva berättade under första träffen i skogen:

– Vi behöver använda alla våra sinnen för att kommunicera med naturen och stanna upp för att se vad naturen försöker kommunicera till oss (...) Ni kommer få öva på att använda kroppen för att kommunicera och ni kommer få arbeta med att göra hantverk i och av naturen och vi kommer att ge er små utmaningar, berättar Anna och Niklas.

Unika instrument av "skräp"

Eleverna i åk 6 med lärare Malin har under våren samlat material som annars skulle slängts och tillsammans med musiker Fredrik Myhr byggt ihop otroliga fantasiinstrument – även kallade perk-a-foner!

Vad är skräp egentligen? När blir skräp till skräp och går det att göra om skräp till musikaliska skatter? Eleverna visade att det går att ta tillvara och förlänga livet på saker man annars slängt. Och att "skräp" kan låta otroligt bra! 

På avslutningen var det utställning och ljud-show. Så här kunde det t ex låta:

 

>> Läs alla inlägg från Backeboskolan här!